Här är nätverken som bygger chefer

Ensamhet är på sätt och vis inbyggt i chefsrollen. Chefsnätverk och mentorer kan vara en räddning för utsatta och villrådiga chefer.

Att vara chef kan vara roligt och givande. Men också kännas tungt och ensamt. Det senare beror ofta på att distansen till medarbetarna är inbyggd i själva ledarrollen, säger Lena-Karin Allinger, psykolog och organisationskonsult på företagshälsan Previa. Relationen är inte jämlik, och då blir det svårt att fritt bolla tankar och be om råd.

– När jag pratar med chefer känner de sig ofta ensamma. Det visar också forskning om ledarskap och chefers situation, säger hon.

Ensammast känner man sig när man är pressad eller stressad. Då handlar det ofta om verksamhetsfrågor som berör medarbetarna, som man inte helt kan dela med sig av. Istället sitter man själv på sin kammare och försöker lösa problemen.

– Chefer behöver träffas i högre utsträckning för att utbyta erfarenheter, stötta varandra och bolla saker med andra personer som också har ledarskap som gemensam nämnare, säger Lena-Karin Allinger.

De behöver ett chefsnätverk.

PÅ REGION STOCKHOLM finns nätverket ”Ung och Chef”, en satsning på att göra ledarskapet mer attraktivt för unga chefer. Tanken är att fylla på med energi, inspiration och kompetensutveckling ­– för att fler ska orka och vilja fortsätta som ledare. Deltagarna är vanligtvis första linjens chefer som arbetar direkt mot medarbetare.

– När de träffas på det här sättet inser de att andra chefer sitter med precis samma utmaningar som de själva gör. Bara den insikten är värdefull och ger kraft, säger Ulrika Bring, ledarskapsstrateg och ansvarig för satsningen.

Träffarna hålls fyra gånger per år och har teman som väljs av deltagarna. Det kan vara föredrag om konflikthantering, förändringsledning, jämställdhet eller mångfald. I övrigt bygger träffarna till stor del på samtal och erfarenhetsutbyte. Tanken är att deltagarna ska kunna hjälpa och stötta varandra även utanför träffarna.

Men Thai, chef för enheten IT-tjänster och telefoni på Stockholms läns sjukvårdsområde, har varit med i nätverket i fyra år. Han uppskattar att höra vad andra chefer tycker och tänker. De ställs alla inför svårigheter som rekrytering, duster med facket och funderingar kring hur de ska få sin grupp att fungera.

– Det är intressant att höra hur andra personer, utifrån sina olika bakgrunder, tacklar de här frågorna. Det får mig att reflektera; jag tänker så här, andra resonerar annorlunda.

I nätverket träffar Men Thai också likasinnade.

– De som söker sig hit vill något med sitt ledarskap, här finns ett sug efter att utvecklas, säger han.

CHEFSNÄTVERK KAN FYLLA olika funktioner. Det berättar Jan Paulusz, som är ansvarig för nätverk och partnerskap på trygghetsorganisationen TRR.

Så hur hittar man rätt i nätverksdjungeln? Svaret, säger han, beror på vad du vill med ditt nätverkande.

– Det kan vara fantastiskt att bara träffa inköpschefer och utbyta erfarenheter, men det kan också bli en ankdamm där alla tar efter varandra. Ibland, när du träffar personer från andra branscher, kan du få nya insikter, en annan förståelse och ta del av helt andra erfarenheter, säger Jan Paulusz.

Att ingå i ett eller flera nätverk är ett bra sätt att hålla sig ajour med vad som händer i branschen. Att ta reda på om man som chef eller organisation ligger rätt i tiden och vad man kan göra om man ligger efter.

Man kan också hitta nya samarbeten och affärsmöjligheter. Personer i nätverket kan också fungera som bollplank när man står inför svåra val och beslut i karriären eller på jobbet.

DET FINNS KOMMERSIELLA nätverk där ett medlemskap kostar allt från några tusenlappar till över 25 000 kronor om året. Men det är inte säkert att ett kommersiellt nätverk är bättre för att det kostar mer.

– Ta en funderare om det är rätt forum, vad vill du få ut och känner du att nätverket ger dig det? Stäm gärna av med någon som är medlem.

Ett tidseffektivt sätt att nätverka, och praktiskt så här i corona-tider, är att gå online.

Jan Paulusz är ansvarig för nätverket TRR Forum på Linkedin, med drygt 4 500 medlemmar. Här samlas chefer och personer som arbetar med HR för att diskutera arbetsliv och arbetsmarknad.

– Många underskattar digitala nätverk, men vi märker att intresset ökar. Online kan du ha kontakt med fler personer. Börja gärna digitalt. Däremot behöver du träffa människor på lunch eller fika om du vill få ett djup i samtalet.

En nyckel till att lyckas med sitt nätverkande är att själv bidra med erfarenhet, kunskap och insikter. Det är ofta berikande att berätta för någon om saker som du eller din organisation har gjort, till exempel något som inte gick bra och hur ni löste det.

– Det kan ge dig nya insikter om vad som faktiskt hände, vilket hjälper dig att växa som ledare.

 

Mentor eller chefsnätverk? Vilket passar dig?

Mentor?

* En djup, nära relation med en person, byggd på stort förtroende.
* Ofta kopplat till ditt personliga ledarskap och hur du kan utvecklas som chef.
* Mentorn bidrar med sin erfarenhet för att ge fler perspektiv.
* Ömsesidigt utbyte.

Nätverk?

*Tillgång till många människors kunskap och perspektiv.
*Fokus på inspiration och omvärldsbevakning.
*Mötesplats för ömsesidigt utbyte av erfarenheter.
* Möjlighet att möta personer i samma situation som du.

Källa: Ulrika Bring och Jan Paulusz

 

Text: Jennie Aquilonius 

 

 

 

 

Läs även

Annons