Här är medarbetargrupperna som är svårast att leda

Var är det absolut svårast att gå in som chef? Forskning visar att det finns en grupp medarbetare som kan gå hårt åt chefer de inte vill ha.

Christina Björklund, docent på institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.

Foto: pressbild

Tuffaste utmaningen som ledare är att gå in som ny chef i en arbetsgrupp bestående av specialister – utan att själv vara expert på området de arbetar med.

– Det svåraste som chef är att hitta sin auktoritet som ledare i gruppen man kommer in i. Det krävs för att bli accepterad. I medarbetargrupper bestående av specialister, som till exempel läkare, psykologer, it-experter, socionomer och journalister, kan det vara svårt att bli betrodd om man inte själv är expert, säger Christina Björklund som är docent på institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. Hon har lång erfarenhet som forskare inom ledarskap och som ledarskapsstrateg på Karolinska institutet.

Mycket stöd från HR

För att hitta sin auktoritet och legitimera sitt chefskap i en grupp som är kunnigare än en själv behövs först och främst att man har övrig organisation i ryggen, du behöver mycket stöd från HR, chefer och chefskollegor, förklarar Christina Björklund. Förberedelser krävs innan du har tillträtt, innan ledarskapet har hunnit formas.

Christina Björklunds erfarenhet är också att man som chef för en expertgrupp behöver vara ”rätt person på rätt plats”. Det räcker inte alltid att ha massor av chefserfarenhet, man måste också kunna något om den expertis som medarbetarna har.
– Legitimiteten måste finnas där för att kunna leda de här grupperna. Det finns exempel där universitet har anställt chefer utan forsknings- eller lärarerfarenheter. Det har fungerat en tid, men till slut har det blivit tydligt att personalen vill ha en chef med erfarenheter inom högre utbildning, säger hon. I vissa fall kan det sluta värre än så.

Sambandet mellan mobbade chefer och expertgrupper handlar om maktförhållanden.

Christina Björklund

Så här gör du om du blir utsatt som chef..

Var inte rädd för att fråga efter stöd, internt och externt.

Se till att du som chef har en god arbetsmiljö, som rimlig arbetsbelastning, ett tydligt chefsuppdrag och inte hög stress över tid.

När Christina Björklund för några år sedan genomförde en studie på chefer som blivit utsatta för mobbning eller trakasserier på jobbet var många av dem ledare i just expertgrupper.

Studien, som är baserad på ett dataregister med 18 000 chefer inom både offentlig och privat sektor, visade att cirka 3,2 procent varit utsatta för mobbning eller trakasserier, något fler kvinnor än män.

– Gemensamt för de intervjuade cheferna i studien var att de mådde väldigt dåligt psykiskt. Eftersom det finns skam i att bli utsatt som chef tar det lång tid innan man söker stöd och hjälp, vilket förvärrar den psykiska ohälsan. Tyvärr avslutade majoriteten av de utsatta cheferna sin tjänst, berättar Christina Björklund.

Hon menar att sambandet mellan mobbade chefer och expertgrupper handlar om maktförhållanden.

– Expertgrupper har mycket kunskapsmakt. Många är självständiga själar och kanske svårstyrda eftersom de är medvetna om sin position. I de här expertgrupperna vill man ofta inte ha någon chef alls, och det kanske redan finns informella ledare i gruppen, förklarar hon.

Att vara kvinna i en mansdominerad företagskultur, eller man i en kvinnodominerad, är också en riskfaktor för mobbning.

Stressande organisationsförändringar

– Det innebär fler utmaningar om chefen inte är norm, säger Christina Björklund.

Extra sårbart är det att vara ny chef för en grupp med experter om förändring står för dörren. Organisationsförändringar är stressande, och att vara chef i en stressad grupp och dessutom inte ha expertkunskapen som gruppen besitter är svårt, poängterar Christina Björklund.

– Då är det bra att inte börja styra och ställa direkt, utan försöka vara lyhörd för var gruppen är i sin utveckling. Om man bygger upp relationerna med försiktighet tror jag att man kan lyckas, säger hon.

Forskarna: stora arbetsgrupper går inte att leda

Läs även

Annons