Hantera helghatare

Kan man ha olika värderingar under fritiden och arbetstiden? Vara rasist när arbetsdagen är slut men innan dess dela arbetsgivarens värderingar om "allas lika värde"? Arbetsrättsadvokaten säger ja. Personalchefen säger att nolltolerans bör gälla.

Kan man ha olika värderingar under fritiden och arbetstiden? Vara rasist när arbetsdagen är slut men innan dess dela arbetsgivarens värderingar om ”allas lika värde”?

Arbetsrättsadvokaten säger ja. Personalchefen säger att nolltolerans bör gälla.

 

Text: Eva Brandsma

 

Det finns en inbyggd krock i det demokratiska samhället. Ibland ställs vi inför dilemman där åsikts– och yttrandefrihet ställs mot mänskliga rättigheter och förbud mot diskriminering. Detta är inte ett nytt dilemma – men frågeställningen dyker allt oftare upp – inte minst i samband med diskussioner om vad man får och inte får skriva i sociala medier, kopplat till arbetet.

 

I höstas aktualiserades frågan på nytt då anonyma ”näthatare” avanonymiserades genom ett omfattande researcharbete som publicerades i Expressen.

I den lista på runt 6000 personer som återkommande skrivit rasistiska, kvinnofientliga inlägg i kommentarsfält och nätsidor fanns inte bara en rad folkvalda politiker – framför allt Sverigedemokrater – utan också andra personer med en viss ställning i samhället, chefer bland annat. Ett av fallen rör en högt uppsatt chef i ett kommunalt bolag. Mannen har skrivit nästan 500 inlägg under ett år, merparten från sin jobbdator under arbetstid.

Nedsättande kommentarer om romer och har blandats med uttalande om ”niggerboll” och ”blatte”. På företagets hemsida går att läsa att den aktuelle chefen har kvar sin anställning i företaget men har plockats bort från sin chefspost.

Det är inte första gången det här sker. Vi har lärare och socialarbetare med som fått lämna sina arbeten för att man anser att åsikterna inte går hand i hand med arbetsplatsens värderingar.

 

Göran Smedberg arbetsrättsadvokat, krönikör här i Chefstidningen håller också kurser i arbetsrätt och sociala medier.

Frågan om när man är privat och när man är representant för sin arbetsgivare har blivit allt mer aktuell de senaste åren när allt fler använder sociala medier både inom ramen för sitt arbete och på fritiden. Gränserna för när man har vilken ”hatt” man har på sig är ofta luddiga.

En sak är viktig – att skilja på vad som gäller inom privat och offentlig sektor. Inom offentlig sektor är yttrandefrihet grundlagsskyddad.

Det betyder att en offentlig arbetsgivare får tåla mycket mer än en arbetsgivare inom privat sektor.

 

I det aktuella fallet med en chef på ett kommunalt bolag skulle det kunna vara grund för uppsägning eftersom vederbörande ägnar sig åt sådant som inte har med jobbet att göra under arbetstid och använder sig av ”arbetsgivarens redskap”, det vill säga datorn.

Men i en rättstvist skulle det vara svårt att hävda att hans agerande annars skulle vara saklig grund till uppsägning, menar Göran Smedberg.

 

Kan man ha helt olika värderingar på fritiden och under arbetstid?

– Absolut. Varför inte? Att man har en annan uppfattning än arbetsgivaren betyder inte att man inte gör ett bra jobb.

 

Margaretha Sandberg var tills alldeles nyligen personalchef på Kriminalvården. Hon håller inte riktigt med Göran Smedberg.

Jag tycker att arbetsgivare bör ha nolltolerans mot rasistiska åsikter, även om det arbetsrättsligt inte håller hela vägen, säger hon. Jag tycker att vi ska ställa hårdare krav på att man delar värdegrunden.

Inom Kriminalvården är frågan aktuell. Där blev man varse genom en medarbetarundersökning för drygt ett år sedan, att 30 procent av de svarande uppgav att de någon gång känt sig utsatta för nedsättande kommentarer av en kollega eller en chef. Margaretha Sandberg har just blivit processledare i ett stort arbetskulturprojekt, hon är ”resande i värdegrundsarbete” säger hon. Bemötande, kultur och klimat inom organisationen runt i landet kommer att genomarbetas.

Vi lever med det här dilemmat att å ena sidan få säga vad man tycker å andra sidan så får man inte diskriminera. Att samtala om detta och visa tydligt när åsikter strider mot värdegrunden är det sätt vi inom offentlig sektor kan närma oss problemen.

 

Göran Smedberg menar dock att det hos många arbetsgivare finns en övertro på värdegrunden. Man kan ha önskemål om att en arbetstagare delar de värderingar man står för. Men det är inte tvingande.

Man kan under anställningens gång byta värderingar och fortfarande utföra ett bra arbete.

Juridiskt sett är det mycket mer tillåtande än vad många arbetsgivare tror menar Göran Smedberg.

Alla har rätt att uttrycka sina åsikter, hur osmakliga åsikterna än är.

 

Läs även

Annons