Handels i Stockholm storsatsar på öppna onlineutbildningar

Stressade medarbetare? Team som inte funkar? Nu startar Handelshögskolan i Stockholm en ny utbildning som ska få chefer att vända blicken inåt.

Emma Stenström, kursansvarig forskare och lärare på Handelshögskolan.

Foto: pressbild

Målet? Nya verktyg och perspektiv.

– Många chefer har stora utmaningar på olika områden. Det kan vara höga stressnivåer, bristande engagemang hos medarbetare eller team som inte funkar bra, säger Emma Stenström, kursansvarig forskare och lärare på Handelshögskolan.

Den nya utbildningen heter Leadershift och vänder sig till personer på ledarpositioner som brottas med svårigheter. 

– Man tar med sig en utmaning in i programmet och får hjälp av kurskamrater och experter att ta sig igenom den. 

Tanken är att utbildningen ska leda till förändring, förklarar Emma Stenström. 

– Det är meningen att man ska utvecklas som person och ledare. Förhoppningen är ett slags skifte, att verktygen man får kan ge nya förhållningssätt, att man kanske får nya perspektiv på sin utmaning. 

Den som inte är beredd att ha fel är inte beredd att lära sig nya saker… och det är ingen bra förutsättning. För att uppskatta utbildningen ska man nog vara nyfiken och redo att omvärdera hur man ser på saker och ting, menar Emma Stenström. 

Man tar med sig en utmaning in i programmet och får hjälp av kurskamrater och experter att ta sig igenom den.

Emma Stenström

– Tanken är också att man ska bli modigare, att man kan få känslan av att ha gjort den här resan och klarat av att tackla en stor utmaning och känner sig mer redo att hantera nästa…

Katarina Hägg är chef för Executive Education på Handelshögskolan i Stockholm.

– Vi har en stor portfölj med sådana här öppna onlineutbildningar och märker att de är väldigt uppskattade. Vi har också lärt oss mycket av och under pandemin. Det är tydligt att utbildning online är väl värt att satsa på och den processen är vi i nu. Leadershift är ett steg i den riktningen.

Enligt Emma Stenström är många positiva till online-utbildningarna för att det går att kombinera dem med jobb och vardag men samtidigt kan formatet vara utmanande.

– Det är nog en risk att man tar lättare på det för att det är online. Men den här utbildningen är intensiv och kräver både tid och engagemang.

Det finns massor av liknande onlineutbildningar där ute – varför ska man gå just Leadershift?

– Det är sant att det finns miljarder kurser därute. Jag tror att det som skiljer det här programmet lite från mängden är just att man jobbar tillsammans – det största sker i utbytet mellan deltagarna.

Läs även

Annons