Hälsoexperten kommenterar

Vi lät ledarskapskonsulten Mikael Mattsson kommentera våra cheferns testvecka. Han gav några goda råd på vägen.

Fysisk rörelse är den främsta katalysatorn för annan rörelse. Det säger organisationskonsulten Mikael Mattsson. Under sina 25 år som konsult och kursledare har han använt och utvecklat olika former av fysisk aktivitet att arbeta med på seminarier och i ledningsgrupper.

–Genom fysisk aktivitet påverkar och skapar vi nya associationsbanor inom individer och mellan individer. Det har visat sig vara effektivt.

Chefstidningen bad Mikael Mattsson kommentera testet Fokus Frisk.

Kommunicera mera

–Kommunicera betyder ”göra gemensamt”, det är en stor utmaning. Att lyssna aktivt är en förmåga chefer behöver träna. Chefer behöver också berätta HUR de tänker för att inte medarbetarna ska ”fylla i luckorna” och lägga sitt eget pussel.

Fatta beslut

–Beslutsfattandet hänger ihop med sättet man kommunicerar. Om medarbetarna vet vad som förväntas av dem känner de sig trygga och kan prestera och därmed känna sig kompetenta. Att vara tydlig med ramarna och förväntningarna gör att man som chef lättare kan behålla sitt beslutsmandat.

Den positiva attityden

–Det är viktigt att undvika det klämkäcka. Som chef är det viktigt att se möjligheter och att kommunicera det. Att inge hopp är också en del av att sprida den positiva attityden och att våga vara utvecklingsmogen.

Ge feedback

–Det är svårt och då är det många som struntar i det. Jag brukar nämna Pia Sundhage, tränare för svenska damfotbollslandslaget, som ett gott exempel. Hon är bra på att lyfta det positiva och utgå ifrån det i sin feedback. Det är osunt att inte ge sina medarbetare feedback, men man ska tänka på hur man gör det. Och som chef man behöver vara modig!

Dagliga promenaden

–Promenaden är så enkel och ger snabbt resultat, också bland omgivningen. Det kommer att väcka intresse hos några och rädsla hos andra, beroende på vilken relation man har till rörelse. Tänker man bara lite annorlunda är det faktiskt riktigt lyckat att promenera och resonera (hålla gående möten).

Inte sitta för länge

–Sitta är det nya röka. Att strukturera arbetet så att man ”tvingas” röra sig ofta är bra.Att inte sitta för länge hänger också ihop med promenaden. Och som sagt rörelse är den främsta katalysatorn för annan rörelse. Det här ger snabb effekt.

Varannan vatten

–Det här har jag inga vetenskapliga belägg för, men jag vet att jag när jag druckit för lite vatten börjar gå på tomgång. Kaffe är gott men bör drickas i måttliga mängder. Jag är noga med mitt vattendrickande.

Sprid din vision

–Hänger ihop med hur du kommunicerar. Men vi är ofta underutvecklade på att sätta ord på våra känslor. Det tycker jag man som chef ska vara medveten om och träna på. Samt att de flesta kan göra mycket för att nå sina mål, men att sprida visionen får inte heller bli för klämkäckt.

Läs även

Annons