Hållbarhet i tiden

Det unga helst vill: vara en god förälder och hålla ihop familjen.

Vad är värt mest respekt enligt unga 16-29 åringar i Sverige? Att vara allmänbildad? Att ha skapat sig en förmögenhet? Att skänka bort mycket pengar till välgörenhet? Nej. Det som är värt mest respekt enligt unga är att vara en god förälder och att hålla ihop en familj i många år. Det är alltså familjelivet som står högst i kurs. Resultaten är hämtade från Kairos Futures senaste globala ungdomsstudie som genomfördes i elva länder med 6500 respondenter. Redan 2008 och 2010 när vi genomförde de senaste ungdomsstudierna i Sverige kunde vi konstatera att det var familjen som stod i centrum för unga i Sverige. Men det är inte en kärnfamilj à la 50-tal vi talar om. Det är väldigt ovanligt att drömma om att slippa jobba eller bli hemmafru/man. Nej, det handlar om en uppdaterad version av kärnfamiljen.

I årets globala undersökning tyckte vi oss dock se tendensen till något nytt: det verkar finnas en vilja att inte bara rikta uppmärksamheten inåt, mot familjen, utan även utåt mot den stora världen och detta har förstärkts sedan 2006 då studien genomfördes senast. Unga är missnöjda när de tänker på samhället, de flesta tror att deras generation kommer att få det värre än föräldrarna. 62% hävdar också att individualiseringen i samhället har gått för långt och att vi människor verkligen behöver nya gemensamma mål att arbeta för. Drygt 7 av 10 anser att dagens politiker är för kortsiktiga och bryr sig alldeles för lite om kritiska, långsiktiga frågor.

Unga är dock ganska ointresserade att själva ansluta sig till politiken för att ändra den. Intresset för politik är lågt. Kanske handlar det ointresset om livsfasen de befinner sig i – unga har historiskt sett ofta varit mindre intresserade av politik än äldre generationer. En sak är i alla fall säker – dagens unga vill bygga upp nya gemenskaper. Och det är det långsiktiga perspektivet de har för ögonen, både när det gäller det lilla livet – att hålla ihop en familj i många år – och den stora världen – att bygga upp ett hållbart samhälle och skapa gemensamma mål att jobba för.

Läs även

Annons