Grönt kontor

Att som chef se till att kontoret är så miljösmart som möjligt är ingen enkel utmaning. För vem ska ansvara för att det källsorteras, att pappersutskrifterna minskar, att det inte flygs och åks taxi i onödan?

Att som chef se till att kontoret är så miljösmart som möjligt är ingen enkel utmaning. För vem ska ansvara för att det källsorteras, att pappersutskrifterna minskar, att det inte flygs och åks taxi i onödan? Rollen som ordningsman eller sop-polis är inte så lockande, rentav otacksam och den läggs till övriga ansvarsområden.

Texter Susanna Kumlien

Men att se miljövänlighet som en belastning leder inte framåt. Stigande energipriser har gjort att begreppet grönt kontor blivit hett i fastighetsbranschen. Byggjättarna tävlar om att bygga de mest energieffektiva kontoren. Och en hel bransch – green tech eller grön teknologi – växer fram för att utveckla mer hållbara lösningar.

– Stora omställningar väntar, inte minst på energiområdet. Klimatförändringarna försvinner ju inte bara för att vi inte talar om dem, säger David Jonstad.

Han är miljöjournalist, chefredaktör för klimatmagasinet Effekt och flitigt anlitad föreläsare i miljöfrågor. Vad som skiljer honom från andra miljöexperter är att han i stor utsträckning lever som han lär. David spenderar mycket av sin tid på en gård i Sörmland där han tillsammans med ett dussintal andra personer bygger upp ett ekologiskt boende och matproduktion. Men när jag frågar vad man gjort för att bli ett grönt kontor på Effekt, blir han lite ställd.

– Inte så mycket tror jag, vi källsorterar, använder inte engångsmuggar och försöker att inte printa ut så mycket. Men grönt kontor vet jag inte. Det var en bra fråga.

Känns det igen? Många av oss källsorterar hemma, men när vi kommer till jobbet genomgår vi en förvandling. Miljö-dr Jekyll blir miljö-mr Hyde. Vad beror det på?

– Det handlar om personligt ansvar och jag tror att när vi kommer till jobbet gör vi massor av saker vi inte skulle göra hemma. På kontoret är det som att det blir någon annans ansvarsområde, det är ”någon annan” som ska se till att kontoret blir grönare.

Davids framtidsvision om det gröna kontoret är ett kontor där man inte sitter vid datorn hundra procent av tiden. Där kombinerar man skrivbordsarbetet med handfasta göromål, som att odla grönsaker att ta med hem. Den så kallade omställningsrörelsen, som David står nära, gör praktiska och konkreta saker i sin vardag. Fler och fler börjar exempelvis odla grönsaker inne i stan. Ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv vill väl alla ha. Men betyder det att vi likt Whites arkitektbyrå inne i Stockholm ska ha vilda växter och bikupor på taket till våra kontor?

– Det där kan man misstänka är en PR-grej. Men jag tycker ändå att det är en positiv trend som vi lär få se mer av. Mycket av miljöarbetet är mindre glamoröst och handlar mer om återkommande moment i vardagen. Om man sopsorterar syns det inte, det är värdelöst ur brandingsynpunkt.

Det allra enklaste sättet att minska kontorets belastning på miljön är helt enkelt att jobba mindre, menar David Jonstad.
– Om vi jobbar för mycket mår vi inte bra. Och då söker vi tröstkonsumtion och semesterresor som i sin tur blir ytterligare en belastning på naturresurserna. Att gå ner i arbetstid borde fler prova, många skulle också kunna jobba hemifrån någon dag i veckan, vilket sparar både kontorsytor och transporter.

Så här gör vi kontoret miljövänligare!


"Tänk praktiskt!"


Bokförlaget Vulkan trycker böcker på beställning – så kallad print-on-demand – en miljövänlig affärsidé. Men det fanns mycket att göra på förlagets kontor, berättar kontorsansvariga Cecilia Jackson. När hon började, inköptes stora mängder kartonger och bubbelplast in för att paketera böcker.

– Istället för att beställa, packa upp och sedan slänga, återanvänder vi nu kartongerna och köper ingen bubbelplast alls längre. Paketen packas med återanvänd plast eller tidningspapper. Trots fördubblad omsättning är kostnaderna för emballage desamma som tidigare.

Cecilia har också sett över transporterna. Mycket fraktas via transportföretag men vid små volymer och beställningstoppar kördes det tidigare taxibud.

– Jag köpte en dra–maten och går med paketen istället. Pantflaskor går jag till butiken med och vi planterar träd. Kvittona sätter jag upp som löv på ett träd på kontoret och vårt kontorsträd är ganska stort nu.

Cecilia vill rekommendera enkla och konkreta åtgärder för grönare kontor.

– När man tänker miljö, gäller det att inte fastna i biodynamiskt och ekologiskt utan tänka praktiskt. Det är både lönsamt och ger sinnesfrid. Jag känner mig duktig och vi sparar både på tid och på kontorsytor.


Vill göra egen el


Södra Vätterbygdens folkhögskola är en av landets största folkhögskolor med runt 300 elever. Sedan år 2000 har skolan Göteborgs Stads Miljödiplom.

Rektor Anders Andersson är en miljömedveten chef som promenerar till jobbet. Andra i skolans ledning samåker i bil. Oljepannan för uppvärmning av lokalerna har bytts ut mot en pelletspanna och man har övergått till energisnål belysning kopplad till timers som automatiskt slår av när ingen vistas i lokalerna. Det framgångsrika miljöarbetet har sin grund i samarbete mellan lärare och elever i skolans Miljöråd och är väl förankrat i skolans ledning.

– Utan stöd och engagemang från ledningen kan man inte göra så mycket, säger Karin Lindström, som är lärarrepresentant i Miljörådet.

Studenten David Martin har engagerat sig i miljöfrågorna. Efter utbildningen här ska han gå vidare och utbilda sig till odlingsingenjör på SLU, Sverige Lantbruksuniversitet. Han har just fått igenom ett förslag i Miljörådet:

– Nu ska delar av skolan byggas om och då har jag föreslagit att man byter till LED-belysning, berättar David.

Andra förslag som genomförts är källsortering, miljövänliga städprodukter och Krav-märkt kök. Men David har fler idéer:

– Jag har föreslagit att cyklarna i gymet ska kopplas till en generator så att vi producerar egen el. Solpaneler och små vindkraftverk på taken är andra förslag jag tänker lägga fram.


Med små förändringar kommer man långt och varje arbetsplats är unik. Det är de små, vardagliga valen som påverkar i längden. Dessa går oftast på rutin. Bli medveten om vilka val ni gör på ditt kontor och se dem ur ett miljöperspektiv. Hur kan de bli aktiva, miljövänliga val?

Text: Susanna Kumlien

Genom att lägga om kontorsrutinerna och bli medveten om hur man väljer i vardagen, kan man samtidigt spara pengar och få en trivsammare arbetsplats. Sätt upp mätbara mål! Blev det någon skillnad efter jämfört med innan vi ändrade våra rutiner? Vad hände med kostnader och alternativkostnader? Jämför med andra: lyckades vi komma under genomsnittsförbrukningen? Och roligast av allt: vad kan vi göra för pengarna som blev över?

Rensa i mötesdjungeln och se över resebudgeten! Vilka möten kan genomföras via Skype eller andra tekniska lösningar som videokonferenser? Spara miljö och pengar genom att dra ner på flyg och taxiresor!

Avbeställ reklam och telefonkataloger! Sätt en skylt på dörren för oadresserad reklam – skriv en själv. Naturskyddsföreningen har skyltar man kan beställa.

Har ni plastväxter på kontoret? Överväg att byta ut dem mot riktiga. Levande växter fungerar som naturliga luftfilter mot luftföroreningar i luften och har en positiv effekt på välbefinnandet. Att ta hand om dem kan vara ett bra avbrott från för mycket stillasittande.

Planera kontorsytorna. Möblera så att dagsljuset tillvaratas optimalt. Naturligt dagsljus är inte bara gratis, utan också bra för oss. Ett ljust och öppet kontor ökar trivseln och välmåendet på arbetsplatsen. Finns eventuella prylar som bara står och tar upp plats? Kan ni undvara utrymmen för onödiga produkter?

Många apparater står och drar ström även om de inte är påslagna. Koppla dem därför till grenuttag som går att stänga av manuellt. Eller ännu bättre – koppla skärmar och skrivare och andra eltjuvar till en timer som automatiskt stänger av efter kontorstid.

Energismart belysning. Självklart har ni redan bytt ut alla glödlampor mot lågenergilampor? De är dock inte helt miljövänliga då de innehåller hälsofarligt kvicksilver (varning för om de går sönder!) Ett miljösmartare alternativ är LED-belysning. Den är energisnål, okänslig för stötar och vibrationer, har lång livstid, kräver lite underhåll och innehåller inga miljöfarliga ämnen som bly eller kvicksilver.

Planera inköpen. Vad beställer ni som kan återanvändas? Ett uteblivet inköp spar tid, pengar och kontorsytor och är det i särklass allra miljövänligaste alternativet. När kontorsmaterial och andra produkter ändå ska köpas in, välj det som är mest miljövänligt, såsom oblekt papper, miljömärkt diskmedel, rengöringsmedel och tvål. Samordna inköp till olika avdelningar för färre transporter.

Se över underleverantörerna. Vilka produkter använder städföretaget? Det finns företag som inriktat sig på miljövänlig kontorsstädning. Var köper ni el? Det finns leverantörer av miljömärkt el. Hur är det med catering? Många cateringföretag har miljöambitioner och använder sig i olika utsträckning av kravmärkta och ekologiska råvaror och miljövänliga transporter.


Källor: Energimyndigheten, Svenska Naturskyddsföreningen med flera.
Skrivet av Susanna Kumlien

Läs även

Annons