Gör annat än det ni ska!

"Googlyness" är viktigare än exakt rätt kompetens. Hos Google lever idén att anställda gör sitt jobb på åttio procent av tiden - och jobbar med nya idéer tjugo procent. Men den "fria leken"har blivit betydligt mer strukturerad än den var i företagets barndom.

”Googlyness” är viktigare än exakt rätt kompetens. Hos Google lever idén att anställda gör sitt jobb på åttio procent av tiden – och jobbar med nya idéer tjugo procent. Men den ”fria leken” har blivit betydligt mer strukturerad än den var i företagets barndom.

 

 

 

Text: Eva Brandsma

 

Med tanke på att Googles kontor i Stockholm bara har runt 130 anställda kan det tyckas anmärkningsvärt att företaget även här i Sverige rankas så högt som det gör bland unga människor.

Det är nog delvis för att man ser sig flytta med företaget till USA eller egentligen vart som helst i världen, säger Gustaf Brusewitz, nordisk kommunikationschef.

Ja och innovationskulturen lockar folk, säger Jeanette Duvebrant, byråchef.

 

I cafeterian på Googles kontor är det livligt och trivsamt, färgglatt inrett som företagsloggan, generöst med frukt av alla de slag ligger i korgar, chokladbitar, godis och kaffemaskiner trängs på disken.

Gustaf Brusewitz är relativt ny på Google, rekryterad från Sony i vintras. Jeanette Duvebrant har varit här i drygt sex år. De berättar med stolthet om sin arbetsplats.

 

Sverigekontoret skiljer sig från de andra kontoren i Norden. På våning sex sitter runt 60 ingenjörer och jobbar med att utveckla globala produkter – inte bara med att anpassa dem till den svenska marknaden. Här har man experter på realtidskommunikation och nyligen lanserades Hangouts, ett verktyg för videokonferenser och chat.

Just en sådan produkt som är till nytta för oss som har kollegor över hela världen och som behöver kunna mötas lätt, säger Gustaf Brusewitz.

 

Sedan grundarna Larry Page och Sergey Brin startade Google i USA 1998 har företaget vuxit i raketfart med verksamhet över hela världen och med runt 30 000 anställda. Då för 15 år sedan startades sökmotorn Google som en konkurrent till bland annat Altavista vilken dominerande marknaden. Google var reklamfri till skillnad mot den andra. Det höll inte länge och idag lever Google i huvudsak på sina reklamintäkter. Men företaget behåller sin starka ställning – här i Sverige använder de allra flesta google som sökmotor.

Sökmotorfunktionen är bara en av många av Googles produkter. Och hela tiden föds nya, dels genom förvärv av andra företag men också med egna uppfinningar. I denna snabbt föränderliga teknikvärld är styrkan att ligga först och hitta de nya idéerna, innovationerna som på sikt innebär överlevnad för företaget.

 

För att lyckas behövs det kompetenta och kreativa personer - och tid för dem att låta kreativiteten blomma.

Här har Google funnit sin väg med en 80/20 modell.Urspungsidén är att medarbetarna arbetar 80 procent av tiden med det den är anställd att göra. Resten av tiden är vikt åt att tänka nytt. I takt med att företaget vuxit har behovet av att strukturera den ”fria” tiden ökat. Idag när en medarbetare har ett projekt den vill arbeta vidare med, måste idén först säljas in till sin chef som i sin tur godkänner den. Projektet stäms av med jämna mellanrum och utvärderas. Ger det ingenting läggs det ner. Blir det framgångsrikt kan fler personer involveras.

Filosofin är att uppmana till kreativt tänkande och inte begränsa dig utifrån din arbetsbeskrivning och den givna rollen. Men det ska finnas koppling till affären och din kompetens så klart. Du kan ju inte säga att nu ska jag lära mig spela panflöjt i tre månader, säger Gustaf.

Google Art, som visar upp konst från hela världen dit Nationalmuseum också anslutit sig, är en produkt som skapats på det här sättet. Men det är inte bara på tekniksidan kreativiteten stimuleras så här.

Jeanette Duvebrant har själv varit ansvarig för ett 20–procentsprojekt. Hon har arbetat med och utvecklat Googles medarbetarundersökning, en omfattande nöjdhetsenkät som går till alla medarbetare runt om i världen.

Det kallas att man blir ”champion” för ett projekt eller en produkt som man alltså blir man expert på.

 

Att det är ett amerikanskt bolag går inte att ta miste på. Om inte annat för den mängd engelska uttryck som kryddar både Gustafs och Jeanettes språk. Det är en del av googlekulturen kan man förstå, att begreppen är desamma överallt. För trots att bolaget är så stort och globalt, säger de båda att man som medarbetare känner sig synlig och delaktig.

- Vi får till exempel alltid testa nya produkter innan de lanseras på marknaden, och vi uppmanas att lämna synpunkter. Vi får väldigt mycket information och vi får förtroendet att ta del av nyheter innan de släpps till media, säger Jeanette.

 

När man rekryterar nya medarbetare letar man snarare efter personligheter än precis rätt kompetens.

Man tittar inte bara på ett cv. Man ska vara ”googly” också, säger Gustaf. Man ska passa in i kulturen, vilket bland annat innebär att vara prestigelös och ha en öppen attityd.

Gustaf har själv nyligen gått igenom rekryteringsprocessen som bland annat innebär ett omfattande intervjuförfarande.

– Dina potentiella kollegor är med och intervjuar. Om någon är tveksam till en kandidat är det svårt att bli anställd. Det gör att när man sedan börjar här vet man att man är välkommen och godkänd av alla.

 

Medelåldern på Google är 34 år. Många är unga och hungriga. Det är lätt att bli uppslukad av jobbet – det roligt, det händer mycket och man vill vara med. Jeanettes medarbetarenkät visar stor nöjdhet med arbetsplatsen, nöjdast är man med teamet och kollegorna. Men frågan om balans i livet kommer ofta upp.

- Vi blir bättre och vi uppmuntrar cheferna att hjälpa sina team att gå hem och inte fastna, säger Jeanette.

- Devisen här är ”it is not a sprint, it is a marathon”. Man ska inte ta ut sig och jaga för fort i början, man ska orka under lång tid och förhoppningsvis stanna länge i företaget, säger Gustaf.

 

 

 

 

Nyaste hjälpverbet – att googla

2003 kom att googla in i Svenska Akademiens Ordlista, SAOL vilket kan ses som ansenligt mått på välkändhet. 2012 blev även ”ogooglebart” officiellt ett ord på svenska. Men Google är inte förtjust över nyorden – det tunnar ut varumärket menar de, eftersom betydelsen av orden är kopplade till att söka på nätet oavsett sökmotor.

 

”Eat your own dogfood” säger vi. Det innebär att vi som arbetar på Google ska testa våra egna produkter innan de släpps på marknaden. Vi äter vår egen hundmat.”

citat Gustaf Brusewitz.

 

”Det handlar inte om att rekrytera någon som är perfekt för rollen. Eftersom vi har så många unika produkter måste alla så kallade ”nooglers” ändå utbildas. Vi söker rätt personligheter.

Citat Jeanette Duvebrant

 

 

Läs även

Annons