För goda ambassadörer

Alumninätverk för tidigare anställda är en ganska ny företeelse för att stärka företagens varumärke.

Alumninätverk för tidigare anställda är en ganska ny företeelse för att stärka företagens varumärke.

Alumninätverk är ett sätt för företag och organisationer att hålla kontakt med före detta medarbetare som både kan vara goda ambassadörer och intressanta för en återanställning.

Hittills har alumninätverk främst varit för examinerade från olika utbildningar och universitet, för att de ska kunna hålla reda på vart alla tar vägen. Andra sätt för företagen att hålla kontakt växer också fram i sociala medier, som Facebook och Twitter.

Om arbetsgivaren sköter avslutningen på en anställning lika bra som de oftast tar hand om introduktionen av nya medarbetare, ser till att cheferna håller avgångssamtal och startar givande alumninätverk, höjs oddsen rejält för medarbetarnas vilja att komma tillbaka med nya kunskaper och erfarenheter.

– Vi har sedan 2000 haft alumniaktiviteter på vissa av våra större kontor, men gör nu en satsning på att involvera hela företaget. I nuläget har vi ca 350 medlemmar, men tror att antalet nu kommer att öka snabbt. Syftet är detsamma i dag som från början – att behålla en bra kontakt med tidigare anställda, hålla dem informerade om företaget och skapa goda ambassadörer samt locka tillbaka några och återanställa dem, säger Malin Isaksson, som arbetar som Employer Brand strateg på revisions- och konsultföretaget Grant Thornton.

Företaget har 25 kontor med drygt 900 anställda över hela Sverige, främst ekonomer som jobbar med revision, redovisning och rådgivning samt skattejurister. De flesta alumniträffar hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö där merparten av de anställda finns.

– När jag började här blev jag imponerad av hur många som faktiskt har kommit tillbaka, det är ett gott betyg. Våra medlemmar bjuds in till alumniträffar, oftast med en intressant och inspirerande föreläsning med efterföljande mat och nätverksmingel. De får också ett nyhetsbrev om vad som händer inom Grant Thornton.

Malin Isaksson berättar att Grant Thornton ska bjuda in till workshops med tidigare anställda för att diskutera vad man som alumnimedlem vill få ut av sitt medlemskap och på så sätt få förslag på intressanta aktiviteter för nätverket.

Advokatfirman Vinges alumninätverk har funnits i minst tio år och har omkring 400 medlemmar. Även här erbjuds mat, mingel och spännande föreläsningar, både för att företaget vill fortsätta att ha kontakt med tidigare medarbetare och för att ge dem möjlighet att hålla kontakt sinsemellan.

– Ett konsultföretag som vårt bygger på goda kontakter och bra relationer. Många tidigare medarbetare jobbar numera hos klienter och kundföretag. Så alumninätverket är viktigt både ur arbetsgivarperspektiv och kundperspektiv, säger My Wiborg, som arbetar som kommunikatör.

Vinge har omkring 500 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg samt i Bryssel, Hong Kong och Shanghai.

Jane Bergstedt

Skrivet av Jane Bergstedt

Läs även

Annons