Från kompis till chef

Att gå från en i gruppen till chef är ofta en utmaning. Relationerna till kompisarna förändras men nya skapas.

Ni brukade ha så trevligt tillsammans i arbetsgruppen. Skrattade, fikade och delade förtroenden. Så blev du chef. Då ändrade sig allt. Att bli chef för f d kollegor är en riktigt stor utmaning. Det här är Lottas berättelse.

Att bli chef över den grupp man själv varit en del av och över en natt förvandlas från kompis till chef är sällan lätt. Förväntningarna från gamla arbetskamrater handlar ofta om att man ska vara samma person, trots att man är chef. Samtidigt ska man klara av att ha makt och befogenheter som påverkar de andra.

Lotta blev arbets­ledare för sin gamla arbetsgrupp efter stor tvekan. Hon känner sig fortfarande inte bekväm i ­rollen som chef, men hon gillar att hon har fått mer inflytande.

Lotta har i många år arbetat inom Socialtjänstens öppenvård. ”Man är nog lite speciell om man vill ha den här sortens jobb”, tror hon, ”och kanske inte så lätt att arbetsleda?”.

Därför funderade Lotta länge innan hon tackade ja till att bli arbetsledare. Och även om hon utåt sett fick arbetsgruppens stöd kunde hon känna att det fanns andra i gruppen som tyckte sig vara mer lämpade för jobbet. Som ifrågasätter och vill detaljstyra henne. Därför har hon valt att ligga lågt. Att försöka undvika konflikter. I bakhuvudet fanns erfarenheterna av hur arbetsledningen fungerat tidigare.

Det har varit en turbulent arbetsplats med flera chefs­byten och ständiga omorganiseringar. Lotta hade iakttagit sina chefer och som hon såg det då var det inte mycket i deras situation som var lockande. Det var lätt att ha synpunkter på deras verksamhet, speciellt om man kom utifrån, men det var svårare att komma med några bra förslag till lösningar. Det kunde hon se. Hon visste också att det fanns många olika åsikter om hur arbetsledningen borde vara, det hade hennes arbetsgrupp ägnat mycket tid och energi åt. Skulle hon nu bli en av dem som man tyckte till om och pratade om, bakom ryggen?

– Det skulle inte alls kännas bra om jag skulle bli den som man pratar så ogillande om. Jag vill gärna att alla är överens. Men jag ville verkligen pröva något nytt utan att lämna min roliga arbetsplats.

Lotta har tagit stor hänsyn till kollegornas olika temperament och känslor. Hon har inte sagt vad hon tycker om alla deras kommentarer när hon leder deras möten. Om hon hade kommit utifrån tror hon att hon hade gått snabbare fram. Varit mer tydlig. Kanske hade det varit lättare då?

– Det händer faktiskt att jag redan nu tittar efter andra arbeten. Och då är det inte chefsjobb jag söker.

Skrivet av Maria Korpskog

Läs även

Annons