Framtiden är här!

Igår - massarbetslöshet. Idag - arbetskraftsbrist. Det svänger snabbt. Redan nästa år känner vi av de stora pensionsavgångarna.Igår var fokus massarbetslöshet. Idag är arbetskraftsbrist högst upp på agendan. Det svänger snabbt. Generationsväxlingen som låg där borta i framtiden har plötsligt blivit nutid. Det är lite skrämmande.
Redan nästa år kommer vi att känna av de stora pensionsavgångarna. Det kommer att bli allt hårdare konkurrens om chefer. Offentlig sektor på landsbygden sias att få störst problem, först. Kommer det att innebära att vi på sikt sänker kraven på dem som blir chefer..?
Om ytterligare ett par år, kommer behovet av arbetskraft bara öka och öka, enligt Arbetsförmedlingens beräkningar. I Sverige behöver vi få in en herrans massa människor på arbetsmarknaden för att ha möjlighet att klara av välfärden. Samtidigt har vi ett helt gäng unga människor som varken klarar skolan eller lyckas ta sig in alternativt inte släpps in på arbetsmarknaden. Fel efternamn och etnicitet betyder fortfarande svårt att få jobb. Trots vetskapen om att ALLA kommer att behövas. I framtiden, det vill säga imorgon.
Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist är fullt medveten om det svåra pusslet. Det finns inte EN lösning, det krävs en hel arsenal av alternativa metoder för att skapa möjligheter för unga och andra som står utanför att ta sig in. Och bli framtidens chefer.

Idag har var och en av oss möjlighet att filma eller banda i våra mobiltelefoner. Den nya tekniken och dess möjligheter att på några sekunder ligga ute på nätet kan sätta fart på revolution i världen och det kan förgöra chefer. Whistleblowing är självklar i vår demokrati och det främjar insyn i offentlig verksamhet. Men det går inte att komma ifrån att det finns en nyvaknad rädsla för att bandas eller filmas och finnas ute för allmänt beskådande. Vi har en rad färska exempel på avslöjande som skett med dold mikrofon. Den som visslar bli hjälte. Men vad händer med organisation när mediauppmärksamheten lagt sig. Och varför hör vi så lite om chefer när vi talar om whistleblowing?

Till det här årets första nummer av Chefstidningen har vi passat på att ändra om litet. Bland annat kommer du att hitta vår Verktygslåda längst bak i tidningen med modelltest, arbetsrätt och tips från coachen. Har du någon fråga till våra experter? Då får du gärna maila!

Läs även

Annons