Forskning: Otrygghet smittar

Tillfälliga anställningar, vikariat och inhopp blir allt vanligare i arbetslivet. Samtidigt biter sig organisationer i svansen i jakten på kortsiktiga besparingar.

Otrygghet likställs ofta med tillfälliga anställningar, men känslan av otrygghet är subjektiv. Den bottnar snarare i om tillfälligheten är frivillig eller inte, hur branschen ser ut, ens privata situation och hur anställningsbar och efterfrågad man är. Det konstaterar Magnus Sverke, professor i psykologi vid Stockholms universitet, som forskar om otrygghet i arbetslivet.

– Folk på samma arbetsplats, med samma uppgifter och kontrakt upplever situationen helt olika. Det är väldigt individuellt, säger han.

För de flesta är jobbet mer än en inkomstkälla. Det skapar mening, struktur i tillvaron och samhörighet. Motivationen att gå till jobbet varje dag och göra sitt bästa bottnar i att man betyder något för någon, att man hör till, får utvecklas och har roligt. Mellan arbetsgivare och arbetstagare finns ett slags psykologiskt kontrakt som innebär att den som anstränger sig på jobbet och presterar väl förväntar sig något tillbaka. Att få utvecklas, få högre lön eller åtminstone att få ha jobbet kvar. Bryts det kontraktet dalar både prestation och arbetsglädje.

– Arbetstagaren kan ta till åtgärder för att återställa balansen genom att medvetet, eller omedvetet, dra ner på sin prestation, säger Magnus Sverke.

Läs mer om forskningen i Chefstidningen nummer 8, 2015. 

Läs även

Annons