Forskaren: ”Det krävs massa om vi ska lämna detaljstyrningen”

KONGRESS 2018 Frågan om tillitsbaserad styrning diskuterades under ett seminarium på lördagen. – Alla vill ha mer tillit, men hur ska det organiseras? undrade organisationsforskaren Susanna Alexius.

Regeringens pågående utredning om tillitsbaserad styrning i offentlig sektor ska föreslå nya styrmodeller som bygger på mer tillit. Det handlar om att få bort stuprör och minska onödig kontroll och detaljstyrning.

Frågan om vad det här innebär i praktiken diskuterades på Akademikerförbundet SSR:s kongress under lördagen av civilminister Ardalan Shekarabi (S), Susanna Alexius, docent i företagsekonomi och Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR. Samtalet leddes av Peter Örn, redaktör för Akademikerförbundet SSR:s debattbok Leda med tillit, som Chefstidningen tidigare skrivit om.

– Vi måste visa större tillit till medarbetarna i den offentliga sektorn. Ska man värna och förstärka människors förtroenden för demokratiska offentliga institutioner så måste det offentliga börja med att värdera tilliten till medarbetarna, sa Ardalan Shekarabi.

Han påpekade att vi har decennier bakom oss där det offentliga styrts på samma sätt som dagligvaruhandeln, något som setts som effektivt och där invånare betraktats som kunder. Men staten är inte marknaden, menade ministern.

– Det finns avgörande skillnader mellan det offentliga och det privata, och det måste finnas om vi ska upprätthålla allmänhetens förtroende för våra gemensamma institutioner, sa han.

Samtidigt såg organisationsforskaren Susanna Alexius en risk att vi drömmer om en förvaltningspolitisk vår och glömmer bort att drömmen måste få realitet:

– Vi har haft en lång vinter med New Public Management och detaljstyrning med glapp mellan politik och praktik. Nu längtar man ut, alla vill ha mer tillit. Vi längtar efter det enkla och förlösande med tillit. Men vi organisationsforskare ställer oss frågan; hur ska det här organiseras?

Enligt Susanna Alexius handlar det om en ömsesidig relation mellan två parter. Tillit är inget man kan kommendera fram, det behövs uppmuntran.

– Det krävs massa om vi ska lämna detaljstyrningen. Det är inte bara att plocka bort den och så kommer saker att hända av sig själv.

Hon pekar ut flera punkter som är viktiga när detaljstyrningen ska bort. Det handlar bland annat om att organisationer behöver bygga en ny värdegrund som ersätter detaljstyrningen och jobba med mindre grupper där det finns en välvilja att vara tillgänglig för varandra och där personalen upplever att det finns någon att stämma av frågor med i vardagen.

Regeringens utredning om mer tillitsbaserad styrning, som kallas Tillitsdelegationen, kommer med ett slutbetänkande om välfärdssektorn i juni. Hela uppdraget ska vara klart i oktober 2019.

TEXT: STINA LOMAN

 

Läs även

Annons