Förlorar mer än en miljon

Kvinnor kan lägga ner arbetet den 6 december, strax efter lunch. Längre än så får hon inte betalt. Kvinnor har generellt sett en lön som är 94 procent av männens.


– Kvinnor i Sverige kan sluta arbeta den 6 december strax efter lunch. Efter den tiden får vi inte betalt längre. Kvinnor tjänar i genomsnitt 94 procent av vad män gör.
Det säger Ylva Yngveson, chef för Institutet för Privatekonomi. Hon refererar till Medlingsinstitutets rapport om lönegapet som gjordes i höstas. I rapporten har man tagit hänsyn till ålder, sektor, utbildningsnivå, deltid och kommit fram till att lönegapet då är runt sex procent.
– Det betyder i faktiska pengar att en kvinna i genomsnitt får ut drygt 1200 kronor mindre i månaden efter skatt än vad en man i genomsnitt tjänar.
Under ett arbetsliv, 40 år, innebär det att en kvinna tjänat ihop nära en miljon kronor mindre än den genomsnittlige mannen, om pengarna sparats till tre procents avkastning.
– På 65-årsdagen förlorar hon dessutom 310 000 kronor för den lägre pension hon får.

Andra faktorer än kön kan också förklara skillnaden, till exempel graden av chefsbefattning, men även det är till kvinnornas nackdel. Ylva Yngvesons råd till kvinnor är att lära sig mer om lönesättning och att inte underskatta den kompetens man besitter. Att skaffa sig specialkunskap för att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Ockås att se konsekvenserna och bli varse att lägre lön också innebär lägre sjukpenning och lägre arbetslöshetsersättning.
– Se till att få rätt lön när du anställs, sedan är nivån svår att ändra. Yngre kvinnor uppmanar jag att tänka över sitt yrkesval. Man ska så klart välja det man tycker om och är bra på, men man bör tänka igenom vad det innebär ekonomiskt.


Läs även

Annons