Fokus på eftersatta områden

MynAK väntas bli namnet på den nya arbetsmiljömyndigheten som ska öppna i Gävle. Utredaren Ewa Ställdal ser framför sig en platt organisation med hög kompetens.

Vad ska myndigheten göra?

– Den ska fylla de kunskapsbehov som finns inom arbetsmiljöområdet och även utvärdera effekterna av arbetsmiljöpolitiken. Det uppstod en lucka när arbetslivsinstitutet lades ned och det har fått som konsekvens att flera olika parter var för sig sammanställer kunskap inom arbetsmiljöområdet. Just det nationella ansvaret för att samla ihop kunskapen och driva på utvecklingen finns inte längre.

Vilka områden ska ni sprida kunskap om?

– Det kanske är lite för tidigt att svara på, men man kan tänka sig att vi till exempel ska kartlägga förekomst av arbetsskador och hur sjukdomstalen ser ut i olika branscher. Jag vill inte sträcka mig längre än så, men det myndigheten ska prioritera är just de områden där de största utmaningarna finns på arbetsmiljöområdet.

Många chefer efterfrågar en bättre spridning av kunskapen till arbetsplatserna. Hur ska det ske?

– Vi måste ha en god planering och delaktighet med aktörer som kommer att bli mottagare av forskningsresultaten, och vi måste utveckla och tillämpa olika metoder för att de resultat man får fram ska vara användbara i praktiken.

Hur stor kommer myndigheten att vara?

– Jag kan gissa att med de ramar som regeringen har föreslagit så det blir ett trettiotal personer. Det ska ju byggas upp succesivt och under de första tre åren kommer det kanske bara vara15 till 20 personer. Jag tänker mig en platt organisation med hög kompetens, där vi knyter till oss experter inom olika fokusområden. Det är viktigt att arbeta brett men inledningsvis fokusera på områden som är eftersatta. Här får den blivande generaldirektören en avgörande roll att skapa en bra organisation.

Vad blir skillnaden mot Arbetslivsinstitutet?

– Arbetslivsinstitutet var ett forskningsinstitut som bedrev egen forskning. Nu finns ju Forte och även andra aktörer som finansierar eller bedriver forskning på arbetslivsområdet. Arbetslivsinstitutet lades ned för mer än tio år sedan. I dag har en modern teknologi utvecklats, som inte fanns på den tiden, och som gör det möjligt för en ny men mindre myndighet att sammanställa och bearbeta stora mängder data.

Vad ska myndigheten att heta?

– Vi har ansökt om domänen MynAK, som står för Myndigheten för nationell arbetsmiljökunskap.

TEXT: MAX BYSTRÖM

*Som medlem i Akademikerförbundet SSR kan du läsa hela Chefstidningen på nätet. Logga in ovan och bläddra i PDF:erna.

Läs även

Annons