Entusiastiskt entreprenörskap

Vår egen undersökning visar att var tredje chef som arbetar inom ett område där det finns förutsättningar att starta eget, funderat på att göra det.

...eller trist trixande?


En bra chef har nöjda och glada medarbetare. När chefen inte funkar gnisslar det i hela maskineriet. Det visar inte minst den senaste tidens stridigheter inom våra politiska partier. Chefen ska fungera på toppen så att medarbetarna har möjlighet att göra sina jobb och inte ägna sin energi åt att tjafsa och lägga fokus på frågor som inte har med själva jobbet att göra. Politiken är i det avseenden som vilken vanlig arbetsplats som helst. En bra chef är det bästa smörjmedel som finns på kontoret. En bra chef märks inte så mycket, inte när den leder en arbetsgrupp med självgående experter i alla fall.

Svenska chefer står högt i kurs. ”Chefskulturen är en av Sveriges stora tillgångar” säger Sacos samhällspolitiska chef Gunnar Wetterberg när Chefstidningen pratade med honom om chefer och löner. Wetterberg menar att skattetrycket på cheferna är så stort att de lockas av ekonomiska skäl att bli ”mediokra konsulter istället för bra chefer”.

Om så är fallet vet jag inte, man skär inte direkt guld med täljkniv som egen företagare.
Men intresset för att arbeta i egen firma är stort, även inom offentlig sektor. Vår egen undersökning visar att var tredje chef som arbetar inom ett område där det finns förutsättningar att starta eget, funderat på att göra det. Det är framför allt friheten som lockar.

Ökat antal företagare ses som ett tecken på ökat entreprenörskap. Men en hel del företag startas för att trixas förbi anställningar. Alltså kan ökat antal företagare istället vara ett tecken på att respekten för arbetsrätten har luckrats upp, och har inte alls med kreativitet och entreprenörskap att göra.

Arbetsmarknadens spelregler förändras fort, kanske snabbare än någonsin. På en och samma arbetsplats samlas anställda, konsulter, bemanningsanställda med projektanställda, inhyrda och vikarier. Och alla ska sträva mot samma mål. Det gäller att hänga med både som arbetsgivare, arbetstagare och fackförbund. Är konsulten i själva verket att betrakta som anställd?

En hängiven företagare är Nyamko Sabuni. Hon avslöjar att hon bestämt sig för att sluta med politiken till efter valet 2014. Kanske ska hon tillbaka till eget företag igen? Eller sätta sig i skolbänken och ta en efterlängtad högskoleexamen.

Nästa nummer av Chefstidningen har tema medierelationer. Ett högaktuellt nummer med tanke på debatten som förs om medias roll. Gör journalister sitt jobb eller har de en annan agenda, som att avsätta politiker?

Eva Brandsma
Chefstidningen

Läs även

Annons