En kopp kaffe och en kram

Att göra de sociala målen konkreta och kommunicera dem. Det är en viktig del av ledarskapet i en ideell organisation. Det anser Erik Hall, sedan ett år föreståndare för en av Röda Korset verksamheter Mötesplatsen Kupan.

En kopp kaffe och en kram

På Kupan är de sociala målen viktigast


Att göra de sociala målen konkreta och kommunicera dem. Det är en viktig del av ledarskapet i en ideell organisation. Det anser Erik Hall, sedan ett år föreståndare för en av Röda Korset verksamheter Mötesplatsen Kupan.


Kupan är ett café och en second hand-affär i centrala Stockholm. Syftet är att vara en mötesplats för alla. Föreståndaren Erik Hall beskriver den heterogena publiken som ”allt från jättechica södermalmsbor, papperslösa och ofrivilligt ensamma.”
Erik Hall är arbetsledare för cirka tio anställda, frivilliga och personer som arbetstränar. Tidigare har han arbetat både på privata företag och inom andra ideella organisationer så som Amnesty International.
– I de privata företagen har målen för verksamheten varit ekonomiska vilka är enklare att mäta. Målen för denna verksamhet är både sociala och humanitära, inte ekonomiska.

I arbetet ingår att lyckas få personer i utanförskap att komma in i sociala sammanhang. Här ska de som arbetstränar känna sig hemma, men inte slå bo – det ska vara en trampolin som stärker självkänslan så att de kan ta sig vidare.
– Det är ändå enklare här att se resultat och mäta än på mitt tidigare jobb på Amnesty. Där kunde målet vara att få en stat att avskaffa dödstraff – ett arbete som tog väldigt lång tid.
– Här kan vi se en persons förvandling framför våra ögon. Personen kan slå ut som en blomma. Det kan vara en fantastisk förändring. Det boostar mig som chef, det är det jag går igång på. Och det är kanske därför jag lämnade det privata.
Den stora skillnaden i ledarskapet mellan en ideell och en kommersiell verksamhet handlar just om de olika målsättningarna anser Erik Hall. I ledarskapet ingår att sätta sociala och humanitära samt ekonomiska mål och bryta ner dem så att de går att arbeta mot dem.

Röda Korset är beroende av frivilligarbete. Förra året var runt 31 000 personer engagerade i läxhjälp, fängelsebesök eller i någon av de cirka 278 Mötesplats Kupan som finns i Sverige. En grundförutsättning är att den frivilliga verkligen vill arbeta ideellt.
– När jag rekryterar frivilliga till Kupan är det väldigt viktigt att ta reda på om de har patoset och tiden att arbeta frivilligt. Kanske de egentligen vill ha en timanställning?
– Och även om en person arbetar ideellt så gör vi en överenskommelse om någon slags regelbundenhet. Kanske en dag i veckan. Sen går det självklart att ändra om man har studier eller får nya arbetstider.
Däremot är det inte alla arbetsuppgifter som lämpar sig för att drivas av frivilliga. Den här kupan har ett stort café med lagad mat.
– Här måste vi ha anställda som lagar mat och som är utbildade till exempel när det gäller hygien. Vi kan inte vara beroende av en frivillig som kanske inte dyker upp, då står där med en massa inköpta råvaror som förstörs.
Frivillig eller anställd, återkoppling är lika viktigt för att utvecklas menar Erik Hall. Därför har de månadsmöten med alla.
–Där tar vi upp hur vi ligger till ekonomiskt, vad vi får för reaktioner från kunder och vad vi kan förbättra.
Utöver det har Erik och de fyra samordnarna möten veckovis, där de diskuterar det operativa och hur personerna som arbetstränar utvecklas, till exempel. Till detta kommer gruppmöte kvartalsvis med de frivilliga.
– Som ledare här har jag lärt mig att jag behöver vara supertydlig. Inte prata för fort, inte ta för många uppgifter och repetera många, många gånger. Det underlättar mycket för alla när jag använder visuella hjälpmedel.
Erik Halls chef i sin tur är en styrelse som har flera verksamheter på sitt ansvar. Den styrelsen har delat upp så att varje ledamot ska fungera som mentor åt en föreståndare/verksamhetsledare i en viss verksamhet. I Erik Halls fall har den ledamoten själv varit föreståndare på Kupan vilket Erik tycker är ett väldigt stort stöd.
– Jag värdesätter verkligen att kunna prata av mig med honom. Sen har jag även ett samarbete med en arbetsterapeut som är psykolog i grund och botten. Där kan jag få hjälp med hur jag ska handskas med vissa problem.
Åsa Ohlsson

Läs även

Annons