Dyrt att tvista ensam

Att snåla in på fackföreningsavgiften kan stå sig dyrt.

Dyrt att tvista privat

Allt fler arbetstagare väljer att inte vara med i facket. Många fackföreningar har under de senaste åren sett sina medlemssiffror dala ganska rejält. För vissa har medlemstappet varit mycket stort och läget är bekymmersamt. Borta är den tid då organisationsgraden var så hög att det var en självklarhet att vara medlem i facket. I vissa branscher har t o m en majoritet av de anställda valt att inte vara med. Man kan misstänka att ledningarna i de drabbade fackförbunden sitter med djupa veck i pannorna och försöker hitta lösningar på problemet. Man kan naturligtvis misstänka att det är krassa ekonomiska överväganden som görs av arbetstagarna. Det är ju inte gratis. Medlemskapet i en fackförening innebär bland annat att medlemmen får förhandlingshjälp i förhållande till arbetsgivaren. Om det uppstår en arbetstvist mellan parterna får medlemmen även biträde i domstol. Kostnaden för detta står fackföreningen för. Som bekant kan kostnaderna för en arbetstvist i domstol bli mycket höga varför vetskapen om att organisationen står för rättegångskostnaderna betyder mycket. Det kan dessutom få betydelse för hur arbetsgivaren reagerar i tvisten eftersom arbetstagaren som är medlem i fackföreningen i princip inte riskerar någonting ekonomiskt vid en förlust i domstol. Vid en förlust är det är ju fackföreningen som står för motpartens rättegångskostnader. Om arbetstagaren har valt att inte organisera sig är han eller hon hänvisad till att anlita en egen advokat. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det vara tämligen avskräckande att inleda en rättsprocess mot sin arbetsgivare. Om det är en tillräckligt komplicerad tvist med flera vittnen och flera dagars förhandlingar kan ombudsarvodena kosta flera hundratusen kronor. Huvudregeln är att den förlorande parten ska betala motpartens rättegångskostnader (förutom sina egna). Av naturliga skäl får jag ibland avråda klienter från att gå vidare med en rättsprocess just på grund av den stora ekonomiska riskexponeringen. Som bekant kan man som advokat aldrig garantera en vinst. Arbetstagaren som inte är med i en fackförening har dock möjlighet att få allmän rättshjälp i en arbetstvist. Rättshjälpen täcker det egna biträdets arvode men inte motpartens rättegångskostnader och är dessutom i princip begränsad till 100 arbetstimmar. Arbetstagaren får inte heller ha en högre beräknad årsinkomst än 260 000 kr. Det säger sig självt att en privatperson som funderar på att processa mot en motpart med stora ekonomiska resurser har en uppförsbacke redan av rent ekonomiska skäl. Nu när allt fler arbetstagare väljer att inte vara medlem i fackförening kan man argumentera för att försäkringsbolagen borde utveckla försäkringslösningar som täcker arbetstvister. Det finns uppenbarligen goda argument för detta. Att det även finns stor tveksamhet från försäkringsbranschens sida är också naturligt. Försäkringsbranschen är knappast intresserad av en produkt som ska skydda arbetstagare som tecknar försäkring ”när huset redan börjat brinna”. Å andra sidan bör man komma ihåg att en arbetsgivare som inte är medlem i någon arbetsgivarorganisation oftast inte har något försäkringsskydd alls som täcker arbetstvister, eftersom dessa oftast är undantagna rättsskyddet i försäkringen. Detta betyder att en oorganiserad arbetstagare faktiskt kan ha ett bättre skydd om han eller hon har rätt till allmän rättshjälp än vad den oorganiserade arbetsgivaren har som inte har något rättsskydd alls.

Särbehandlingen av Saab
Jag kan inte låta bli att fundera över den långa tid som krisen i Sabb rullat på. Det kan knappast finnas något annat företag i Sverige som lyckats hålla konkursen på avstånd under en så lång tid trots extremt dålig ekonomi.

”Har du 80 000 kr som du inte vet om?”
Konsumentombudsmannen kritiserar TCO:s kampanj där påståendet om att kollektivavtalet kan vara värt 80 000 kr för en TCO-medlem. Påståendet är rubriken till en film som finns på facketforandras.nu. Är inte påståendet avskräckande för arbetsgivare som funderar på kollektivavtal? Kontraproduktivt?

Läs även

Annons