Dilemma: Ogillad av chefen

Johanna har fått en chef som inte verkar uppskatta henne. Det försvårar hennes ledarskap. Hur ska hon agera?

Coachen Ledarskap & relationer

Dilemma:

Ogillad av chefen

Coachen reflekterar:
Johanna har varit chef i många år och uppskattas av sina medarbetare och tidigare chefer, trots att hon ibland varit kritisk. Hon har nu fått en chef som inte verkar uppskatta henne lika mycket. Det försvårar hennes ledarskap. Hur ska hon agera?

Johanna har fått allt mer ansvar inom den stora organisation hon verkar. Hon har arbetat här i många år och hennes arbetsinsats har i regel uppskattats såväl av hennes medarbetare som av hennes chefer. Hon ses som en kompetent och god chef som levererar med god marginal. Idag sitter hon på en chefspost med ansvar för en mångmiljonbudget.
Utifrån kan det se ut som hennes karriär varit självklar. Men så är det inte. Hon har under åren utmanat flera högre chefer genom att belysa områden som hon tyckt behövt förbättras och vidareutvecklas. Hon har drivit vissa frågor hårt och ibland uppfattats som obekväm. Kanske är det stopp nu.
Magnus är Johannas chef sedan ett halvår tillbaka. Hon upplever honom som svag och inkompetent. En chef som bara skickar vidare det VD beslutar utan debatt eller drivande av en egen linje. Johanna blir oerhört frustrerad när Magnus nu efter ett ledningsgruppsmöte berättar att resultatkraven ökar ytterligare på hennes område.
Hon tycker inte hennes grupp kan arbeta hårdare. Och hon vet att det är viktigt att hon står upp för detta. Annars riskerar hon förlora medarbetarnas förtroende och bli sedd som en svag ledare, ja, så som hon ser Magnus, om hon köper ledningens beslut rakt av. Men vart ska hon vända sig? Var finns det en mottagare för budskapet? Ingenting händer om hon pratar med Magnus. Hans bild av henne som osmidig och krävande lär förstärkas. Så hon säger ingenting. Men frustrationen ökar.

Efter ett möte beklagar hon sig för Sara som hon har förtroende för. Sara är chef inom ett annat område och hade Magnus som chef tidigare. Till sin förvåning får hon inget gehör alls. Sara ser Magnus som en chef som faktiskt lyssnar och kan ändra åsikt när så behövs. Detta gnager hos Johanna. Hur kan Sara se Magnus så? Hon tar ett samtal till med Sara och inser att Sara skapat en helt annan relation till honom.
Johanna förstår att hon behöver ta ansvar för sin del i relationen till chefen. Det är viktigt för henne och hennes verksamhet. Hon tar ett samtal med Magnus. Ett annorlunda samtal mot de tidigare. Hon beskriver inte bara hur hon känner sig utan också vad hon behöver från honom som hennes chef. Hon beskriver hur viktigt hon ser på öppenhet och kraften i denna. Hon berättar att hon är orolig för hans reaktion men att ”Om vi låter bli att prata om det som är jobbigt, om vi låter bli att lyssna till oliktänkande, finns risken att utvecklingen - och organisationen - går bakåt.” Till sin förvåning upplever hon att han lyssnar.
Hon har känt sig sedd som inkompetent och oviktig. Hon vill att han strider på samma sätt för hennes område som hon gör för de sina. Det visar sig att han, som Sara sa, lyssnar och tar till sig. Han medger att han inte varit mottaglig för hennes tankar. Han har på så sätt skyddat sig ifrån hennes starka drivkraft. Han är nu beredd att driva vissa av hennes synpunkter vidare.

Under samtalet inser hon hur relationen påverkats av de tillfällen hon drivit frågor hårt. Han ser henne som kall. Någon som ser till sin egen verksamhets intressen och inte till helheten. Det är nu dags för henne att ifrågasätta sig själv. Hur gärna har hon lyssnat till hans oliktänkande? Vad är det som driver henne så hårt? Är det uppdraget eller att hon ska lysa lite klarare än kollegorna?
En ledare har fokus på uppdraget. Hon banar väg. I det kan det ingå att ifrågasätta både uppåt och nedåt. Och inte minst sig själv.
Läs även

Annons