”Det drabbar ingen fattig”

Ett hett eftertraktat kontrakt som säkrar jobben. Betalning ett nytt kök hemma. När ekonomin svajar ökar risken för mutor.Korruptionsexperten lägger tungt ansvar på cheferna.

Ett hett eftertraktat kontrakt som säkrar jobben. Betalning ett nytt kök hemma. När ekonomin svajar ökar risken för mutor.
Korruptionsexperten lägger tungt ansvar på cheferna.

Text Agneta Nordin

Korruption drabbar bara andra. Det verkar vara en gängse uppfattning bland svenska chefer, både inom näringsliv och inom offentlig förvaltning. I en omfattande undersökning bland 2 600 svenska beslutsfattare är det bara 24 procent som anser att korruption är ett problem. 21 procent av de som svarat uppger att de vet att deras organisation inte drabbats av korruption de senaste fem åren.
– Vi är naiva i Sverige, säger Erik Skoglund korruptionsexpert på revisionsbyrån Ernst & Young.
Under förra året genomförde Erik Skoglund och hans kollegor på FIDS, enheten för arbete som rör ekonomiska oegentligheter, en undersökning bland chefstjänsteman inom näringsliv och offentlig sektor. I syfte att kartlägga attityder kring korruption lät man seniora chefer svara på en enkät och dessutom gjordes en mängd djupintervjuer. Förutom stor aningslöshet bland cheferna framkom, enligt Erik Skoglund, att det ofta saknas både information och utbildning i företag och organisationer. Det öppnar för oetiskt beteende.
– Brister i riskkartläggning och dåliga interna kontroller gör att korruption kan förekomma. Det har vi sett i så många fall de senaste åren.
Råder dessutom en kultur av ”så-har-vi alltid-gjort” är risken överhängande.
– Du driver ett företag på en mindre ort. Jobben blir färre och så drar en av dina säljare in en order som säkrar verksamheten. Då är det lätt att inte ifrågasätta och bara jobba på.

Och det är bland annat definitionerna av vad som betraktas som korruption, eller snarare bristen på dem, som ställer till bekymmer. För trots att det skrivs mer och att öppenheten är större idag, verkar det ändå vara svårt att dra gränser. Bland svenska chefer handlar det oftare om överdådig representation, gåvor och bjudresor snarare än om kontanter.
– Mutkuvert förekommer sällan, däremot kan man låta sig bjudas på flott middag.
Det är svårt att veta hur utbredd korruptionen i Sverige verkligen är. Det är bara när en härva uppdagas som man med säkerhet vet att det förekommit. I kommuner där man sällan byter ledning, är det lättare att hamna i situationer där korruption kan förekomma. Och bland de som ägnat sig åt ekonomiska oegentligheter, svarar många ganska lika på frågan varför.
– ”Alla gör så”, ”jag är värd det” eller ”det drabbar ingen fattig”, heter det ofta.
Och lösningen är förebyggande arbete.
– Ledningen måste ta ett stort ansvar för kulturen på företaget eller i förvaltningen, säger Erik Skoglund.
Men varför är korruption så dåligt?
– Det snedvrider konkurrensen och på längre sikte urholkar det ekonomin, moralen och demokratin. Har man en gång gått över gränsen är det lätt att göra det igen.

Läs även

Annons