Den andra frihetstiden

Modern hjärnforskning visar att människan är som mest kreativ mellan 55 och 75 år – då har vi det högsta antalet fungerande synapser i vår hjärna. Se där - det finns många myter att ta hål på!

Att den äldre generationens värderingar och beteendemönster förändras är ingen nyhet. Ett exempel på detta är att 51 procent av rekordgenerationen (födda 45 till 54) uppger att de kommunicerar med sina barn via sociala medier minst en gång i veckan. Vi har vetat länge att den här gruppen ser på sin framtida (eller redan påbörjade) pensionärsliv som en andra frihetstid. Det finns så mycket de vill hitta på, så många drömmar att realisera.
Men för att klara framtidens välfärd måste vi arbeta längre. I en nyligen genomförd befolkningsprognos från SCB konstateras att äldres förvärvsfrekvens tillsammans med utlandsföddas förvärvsfrekvens har störst påverkan på den framtida försörjningsbördan. Om äldre arbetar i genomsnitt ett år längre än idag minskar försörjningsbördan avsevärt. Samma sak gäller om utrikes föddas förvärvsfrekvenser ökar. Däremot har det inte alls lika stor påverkan på försörjningsbördan om unga börjar arbeta tidigare eller om kvinnor arbetar mer. Med andra ord, många problem kan lösas genom att äldre förvärvsarbetar några extra år.
Vad vill de blivande pensionärerna själva då? I Kairos Futures undersökning Framtidsdrömmar bland äldre svarar ungefär en av fyra av de fortfarande yrkesverksamma i rekordgenerationen att de skulle vilja jobba längre än till 65. Det är också vanligt att man helst ser en successiv nedtrappning mot pensionen. Men det är dock inte alla som upplever att de har den möjligheten hos sin nuvarande arbetsgivare.
Om du som arbetsgivare vill behålla den äldre kompetensen i organisationen gäller det att tänka till. Vad finns det för faktorer som skulle kunna få äldre att vilja stanna längre på arbetsplatsen? Vad är det som stöter bort dem?
Det kanske det svåraste av allt är att ändra attityder gentemot äldre medarbetare på arbetsplatsen? Finns det förutfattade meningar om äldre, att de inte gillar ny teknik, inte hänger med, inte är lika kreativa som yngre? Förändra dessa attityder! Faktum är att modern hjärnforskning visar att människan är som mest kreativ mellan 55 och 75 år eftersom vi då har det högsta antalet fungerande synapser i vår hjärna. Se där – det finns många myter att ta hål på!
Som arbetsgivare och ledare bör du inte bara luta dig tillbaka och tänka att det här är frågor som kommer att lösa sig automatiskt. Börja med en rejäl analys av nuläget: hur upplever de äldre sin situation i dagsläget, hur ser de på framtiden och vilka positiva incitament kan du som arbetsgivare skapa för att få äldre att stanna längre på arbetsplatsen. Lycka till!


Sofia Rasmussen

Trendanalytiker på Kairos Future

Läs även

Annons