De använder tester för att skapa samhörighet

På Hemnet har personlighetstester blivit ett sätt att svetsa samman ledningsgruppen. Medlemmarnas styrkor, och svagheter, läggs i och med testerna öppet på bordet.

När Cecilia Beck-Friis klev in i vd-rollen för Hemnet i oktober 2017 hade bostadsportalen nyss fått ny ägare. Ägarbytet innebar stora förändringar på arbetsplatsen; runt 90 av dagens 110 medarbetare har anställts efter att Cecilia Beck-Friis började, och ledningsgruppen har bytts ut helt och hållet.

Cecilia Beck-Friis beskriver en arbetsplats med stark och positiv företagskultur. Det var viktigt att den inte gick förlorad i expansionen. Ledningsgruppen ägnade därför mycket tid åt att prata om gemensamma värderingar, tydliggöra mål och säkerställa att alla i gruppen verkligen hade en gemensam bild av vart företaget var på väg.

– Ungefär ett halvår efter att jag kom in kände vi att vi behövde lite hjälp utifrån, för att utmana oss, berättar Cecilia Beck-Friis.

Bland annat fick samtliga i den sju man starka ledningsgruppen göra ett personlighetstest. 

DET MÄRKS ATT CECILIA BECK_FRIIS egentligen är lite kluven till personlighetstester. Hon påpekar att det som kommer fram inte ska ses som någon odelad sanning. Men genom testet fick deltagarna ett tillfälle att rannsaka sig själva och gruppen fick ett gemensamt diskussionsunderlag. ”Food for thoughts”, som Cecilia Beck-Friis kallar det.

– Vi presenterade oss lite för varandra. Det här är mina styrkor, det här tycker jag är svårt och så här vill jag ha feedback. Och någonstans i processen så öppnade vi upp oss för varandra, konstaterar hon.

Metoden fungerade så bra att testerna nu används även när nya medarbetare kommer in i gruppen – inte som en del i rekryteringen utan som onboarding, berättar Cecilia Beck-Friis. 

– Fungerar ledningsgruppen så fungerar organisationen, konstaterar hon.

BÄSTA TIPSET!

TEKNIKFRI LEDNINGSGRUPP. Hemnets ledningsgrupp är helt teknikfri, telefoner och datorer lämnas utanför rummet. 

- Varför? Det blir mer kvalitet i arbetet, säger Cecilia Beck-Friis.

 

Text: Anna Falk

 

HÄR KAN DU LÄSA MER OM LEDNINGSGRUPPER

Dags att toppa teamet - så får du en kreativ ledningsgrupp

Vill du ha en jämställd ledningsgrupp? Bara gör! 

 

 

Läs även

Annons