Coachen: Vågar du såra?

Margareta Kull arbetar med ledarskapsutveckling och coachar chefer ba?de enskilt och i grupp. I Chefstidningen kommer Margareta att ta upp dilemman och fra?gor som hon sto?ter pa? i sitt arbete.

Kristina upplever ledningsgruppsmötena som energitjuvar. I Kristinas ledningsgrupp finns kollegan Lena som tar stor plats. I början försökte Kristina avbryta men nu har hon gett upp och dragit sig tillbaka. Endast ett fåtal personer är nu aktiva på mötena. Hon vet varför det ser ut som det gör. ”Lena är bara osäker.” Hon har det tufft privat och Kristina vill inte lägga sten på börda och ”göra henne ledsen”.

Vad skulle hända om du alltid sade vad du tyckte och tänkte? Du skulle inte bli så populär överallt. Det är helt klart. Många skulle säkert tycka att du är både otrevlig och obekväm. Men hur påverkar det din verksamhet att du inte gör det? Ofta mer än du tror. Ni kanske inte:

· levererar den kvalitet ni skulle kunna

· levererar så snabbt ni skulle kunna

· är kreativa

· är så lönsamma som ni skulle kunna

· använder så lite resurser ni skulle kunna

… och mycket mer.

Det är ditt uppdrag att ha fokus på verksamheten och se till att ni når dit ni ska. Ändå hör jag hela tiden chefer som lutar sig emot att de är goda. De tror att de inte vill såra andra, men det är troligtvis inte vad det handlar om.

Det handlar om dig. Inte om andra. Om du säger vad du tycker och tänker riskerar du någonting. Exakt vad ser olika ut för olika människor och olika situationer men du riskerar i alla fall att inte bli omtyckt. Risken finns också för utanförskap. Du får inte höra till.

Vi gör vad vi kan för att komma undan dessa obehag­liga känslor. Vi hittar på förklaringar som lurar både oss själva och andra. ”Jag vill inte såra henne. Jag vill inte att hon ska bli ledsen.” Många vill hellre framstå som goda människor som bryr sig om andra än som någon som enbart försöker skydda sig själv. Och som släppt fokus på uppdraget.

Genom sitt förhållningssätt väljer Kristina att inte se att besluten som fattas inte är förankrade i gruppen, att flera medlemmar inte bidrar med sin erfarenhet, att viktiga frågor inte lyfts etc. Hon väljer att bortse ifrån sitt uppdrag samt att det är allas, inklusive hennes, ansvar att bidra.

Du som chef har ett uppdrag och i det ingår att ha koll på dig själv så att du inte hindrar dig från att leda gruppen. Du behöver prata om det som behövs pratas om – relationer såväl som mål och ekonomi.

Det viktigaste för att nå fram är rätt intention. Den känner samtalspartnern av. Vad är syftet med att lyfta det du lyfter? Är det att skada eller att utveckla? Kontrollera din intention innan du öppnar munnen. Är den inte ”god” så gör ingenting. Se till att du får koll på den innan du agerar. Titta på dig själv och dina rädslor.

När du väljer att inte berätta för att ”inte såra” säger du att den andra inte kan ta ansvar för sig själv – ett ganska nedlåtande förhållningssätt. Du tar samtidigt ifrån henne en möjlighet att utvecklas.

Ledarskap är att utveckla – inte att hindra någon från detta.

Läs även

Annons