Samla din ledningsgrupp i en bokcirkel

På Kungsbacka kommun skapade verksamhetschef Maria Udén Lohnér tid för reflektion och lärande runt en bok om ledarskap.

Foto: Getty Images

Maria Udén Lohnér och hennes ledningsgrupp befann sig där många ledningar befinner sig. De hade identifierat ledarskap som en viktig pusselbit i arbetet med arbetsmiljön men fastnat i vardagen.

Enhetschefernas dagar präglades av att släcka bränder. Mycket handlade om här och nu. Och något forum där man kunde diskutera ledarskap fanns egentligen inte.

– Jag kände att vi behövde tid för strategi och reflektion. Alla chefer på Kungsbacka kommun har gått en utbildning i ”Utvecklande ledarskap”, UL, men hur tar man det man lärt sig vidare till vardagen? Det är ju det som är det svåra, säger Maria Udén Lohnér.

Jag kände att vi behövde tid för strategi och reflektion.

Maria Udén Lohnér

Där och då föddes idén om en bokcirkel. Hon hade precis läst Svante Randlerts bok Drömledarskapet.

– Den är forskningsbaserad men ändå lätt att läsa och lustfylld.

Med den i handen la hon fram förslaget för sin ledningsgrupp bestående av 15 enhetschefer, två medarbetare från HR, en ekonom och en utvecklare. Och de nappade.

– Ja, så då köpte jag in böcker, delade in boken i sju delar och kallade till det första mötet.

Till varje möte har tre deltagare fått i uppgift att reflektera lite extra runt det man läst och få i gång diskussionen på mötet.

– Det viktiga är att här finns inga rätt eller fel. I diskussionerna kopplar vi det vi läst till vår egen situation och det har lett till väldigt intressanta dialoger om följarskap, om omtanke och empati och om våra chefers förutsättningar. Det har också stärkt oss som grupp.

 

Hela Maria Udén Lohnérs ledningsgrupp hade bokcirkel med Svante Randlerts bok Drömledarskapet.

Foto: privat

Läs ihop med chefskollegorna - så här gör du

Här är Maria Udén Lohnérs bästa tips:

Alla i gruppen ska vara överens om att detta är en viktig sak som ni prioriterar. Det är viktigt att alla läser och att alla kommer på mötena.

Poängtera att det inte finns några rätt eller fel i diskussionerna. Jag har inte några svar bara för att jag är chef. I gruppen är alla med på lika villkor.

Ha en tydlig struktur – så här ska mötena gå till.

Ha ett tydligt syfte – därför gör vi detta.

Dela med er av era insikter till resten av organisationen.

 

Vad ska ni läsa? Här är några bra boktips!

Maria Udén Lohnér konstaterar att bra saker händer om man ger chefer tid till eftertanke och reflektion.

– Som chef inser man efter ett tag att det som verkligen kan hjälpa mig är om jag jobbar långsiktigt och strategiskt. De snabba lösningarna löser kanske problem i stunden, men samma utmaningar kommer tillbaka om och om igen.

Vad händer nu när boken är slut?

– Hade jag varit kvar som verksamhetschef (jag ska byta jobb i vår) hade jag fortsatt med en ny bok. Kanske till och med skrivit ner diskussionerna. Kanske borde vi skriva en egen bok, om just vårt ledarskap? säger hon och tillägger att bokcirklar är ett enkelt sätt att få till en viktig diskussion om ledarskap.

Läs också: ”Svenska chefer läser för lite böcker”

– Problemet med ledarskapskurser är att man ramlar tillbaka i vardagen så fort man är tillbaka på jobbet. Det är mycket bättre att försöka hitta sätt att jobba med ledarskapet i arbetsvardagen. Då kan man få till förändring på riktigt.

Läs även

Annons