Chefstidningen granskar: Så ofta byter kommuncheferna jobb

Sex av tio kommuner har bytt högsta chef minst en gång sedan valet 2014. Och närmare var fjärde kommun har haft minst tre olika chefer i toppen under perioden, visar en undersökning som Chefstidningen har gjort.

När Chefstidningen vid valet 2014 tog tempen på omsättningen av chefer i landets kommuner visade det sig att drygt sex av tio kommuner bytt högsta chef minst en gång sedan valet innan.

När vi nu inför höstens val ställer samma fråga pekar uppgifterna från kommunerna på en liknande trend. Återigen uppger sex av tio kommuner att de bytt högsta chef minst en gång den senaste mandatperioden, tf kommunchefer inräknat. Närmare var fjärde kommun har under samma period haft minst tre olika chefer i toppen.

Precis som för fyra år sedan sticker Dorotea, med sina drygt 2 600 invånare, ut som en ”katapultkommun” med många skiften på högsta tjänstemannanivå (lär mer i artikeln nedan, "Fem chefer på fyra år"). Ett arbete väldigt nära politikerna, och svårigheter att rekrytera till en liten kommun, anges som två förklaringar till ryckigheten. 

Av de kommuner i Chefstidningens undersökning som haft chefsbyten de senaste åren anger var fjärde "uppsägning/överenskommelse" som ett skäl till att chefer slutat. Andra vanliga anledningar är pension och nytt jobb.

TEXT: MARIEKE JOHNSON

Läs mer: 

Fem chefer på fyra år

Oklara roller höjer konfliktnivån

"Viktigt att politiken känner att man är lojal"

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN 
Chefstidningen frågade samtliga kommuner hur många kommunchefer (högsta tjänstemän) de haft från den 1 september 2014 fram till den 30 april 2018 (tf kommunchefer inräknat). 248 av 290 kommuner svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 86 procent.

Undersökningen visar att:
59% av de svarande kommunerna har haft minst två kommunchefer sedan september 2014.
23% av de svarande kommunerna har haft minst tre kommunchefer under samma period.
12% av de svarande kommunerna har en kommunchef som suttit mindre än ett halvår.

Chefstidningens undersökning 2014, Chefskarusellen

Läs även

Annons