Chefsmobbning vanligast i statlig sektor

Chefer som anklagas för att mobba medarbetare får bättre hjälp av sin arbetsgivare än chefer som själva utsätts. Det visar en färsk studie från Karolinska institutet.

– Mobbning handlar om att ha makt över någon i underläge. Kan en chef vara i underläge? Absolut. En arbetsgrupp kan ha extremt stark informell makt, säger Christina Björklund.

Hon är docent vid enheten för interventions- och implementeringsforskning på Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet och har lett ett flerårigt forskningsprojekt om chefer och mobbning. Trots att resultaten just är klara när Chefstidningen träffar henne har hon jagats i månader av otåliga journalister. Intresset är enormt.

– Det har funnits en felaktig uppfattning om att chefer bara mobbar, inte mobbas. Det saknas forskning om chefer som själva utsätts, säger Christina Björklund.

Studien grundar sig på enkätsvar från runt 18 000 chefer som svarat på frågor om psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Enkätsvaren visar att i snitt drygt tre procent av cheferna utsatts för mobbning. Det är vanligast i statlig sektor och ovanligast i privat sektor. Särskilt utsatta var män i lägre chefspositioner i offentlig sektor.

– Är du ensam man bland kvinnor eller tvärtom ökar chansen lite att du ska bli utsatt. Även kvinnor i högre chefsposition i offentlig sektor är lite mer utsatta.

Efter att ha analyserat enkätsvaren visste Christina Björklund och hennes forskargrupp att mobbning mot chefer förekom i alla sektorer. Men fanns det några gemensamma mönster för de som utsattes? För att ta reda på det intervjuade forskarna 22 drabbade chefer från olika sektorer.

Gemensamt för berättelserna var att organisationen där mobbningen uppstått hade en otydlig struktur. Det saknades tydliga gränser och ingen hade sagt ifrån när ett beteende gått över styr.

– En röd tråd som vi kunnat se är att chefen är erfaren, men ny i den aktuella rollen. Det kan också vara så att chefen kommit tillbaka efter en sjukskrivning eller föräldraledighet. Då händer något i gruppen.

Flera av de intervjuade cheferna hade också gått in i en arbetsgrupp som redan var dysfunktionell.

– Mobbning beskrivs ofta som en eskalerande process, men många chefer jag pratat med var utsatta från första dagen.

Ett annat vanligt scenario var att chefen fått ta sig an en improduktiv grupp, med förväntningar på att öka effektiviteten.

I sådana lägen kan det skapas ett motstånd i arbetsgruppen, menar Björklund.

En typisk berättelse börjar ofta med att en erfaren chef rekryteras till en arbetsgrupp som inte riktigt fungerar. Planen är att den nya chefen ska styra upp gruppen. Men uppdraget visar sig svårt och chefen känner sig motarbetad. Hen söker stöd hos hr och högre chefer, men uppmanas att klara situationen själv.

Mobbningen blir successivt allt mer uttalad. Medarbetare slutar höra av sig, kommer inte på möten och pratar bakom ryggen på chefen. Till slut kan det övergå i rena hot och trakasserier, enligt Christina Björklund. Chefen går till läkare och blir sjukskriven. Efter en tid borta från jobbet kommer chefen tillbaka, utan att situationen blivit bättre. Berättelserna slutar ofta med att chefen blir utköpt eller på annat sätt lämnar arbetsplatsen.

– De som fick fackligt stöd klarade sig bättre psykologiskt och yrkesmässigt. Men som chef söker man ofta inte stöd förrän det är för sent. Många hade heller ingen tidigare erfarenhet av att få fackligt stöd.

För flera av cheferna hade det tagit många år innan de orkade söka ett nytt jobb igen. Det var inte heller ovanligt att de bestämt sig för att aldrig mer ta ett chefsuppdrag.

– Ett flertal av cheferna grät när de berättade. Detta är trauman de kommer ha hela livet.

I en annan del av forskningsprojektet har Christina Björklund och hennes forskargrupp intervjuat sju chefer som anklagats för att mobba medarbetare. De visade sig ha fått bättre stöd av sin arbetsgivare än chefer som själva utsatts för mobbning. Urvalet är för litet för att dra några stora slutsatser, men Christina Björklund tror att en förklaring är att arbetsgivarens rutiner för att hantera mobbning är mer anpassade för situationer där chefer anklagas för att mobba, än när cheferna själva mobbas.

Samtidigt bottnar anklagelserna ofta i samma strukturella problem som orsakar mobbningen, nämligen en otydlig organisation.

– Problematiken är väldigt komplex. En chef som anklagas för att mobba blir också utsatt, genom att medarbetare exempelvis slutar prata med chefen. Därför är det viktigt att lyssna på alla parter när mobbning utreds, säger Christina Björklund.

TEXT: EMMELI NILSSON

*Som medlem i Akademikerförbundet SSR kan du läsa hela Chefstidningen på nätet. Logga in ovan och bläddra i PDF:erna.

Läs även

Annons