Därför byts så många kommundirektörer ut

Var femte kommun har haft minst tre kommunchefer den senaste mandatperioden. Drygt fyrtio kommunchefer har i sin tur hunnit chefa i minst två olika kommuner under samma period. Det visar den sammanställning som Chefstidningen har gjort.

Var femte kommun har haft minst tre kommunchefer den senaste mandatperioden. Drygt fyrtio kommunchefer har i sin tur hunnit chefa i minst två olika kommuner under samma period. Det visar den sammanställning som Chefstidningen har gjort.

Nästan två tredjedelar av landets kommuner (186 kommuner) har varit med om minst ett byte av högsta tjänsteman under den senaste mandatperioden. Var femte kommun har haft minst tre kommunchefer och var tjugonde kommun (15 st) har haft minst fyra olika kommunchefer. Det visar Chefstidningens sammanställning. När Sveriges Kommuner och Landsting för något år sedan gjorde en liknande undersökning fann man att rörligheten bland kommunchefer var ungefär 20 procent per år, det vill säga en snittid på 5 år. Det är ungefär jämförbart med rörligheten bland VD:ar på börsnoterade företag.

– Det kanske blåser lite hårdare på toppen och är en del av förutsättningarna för ledarskapet på den nivån, oavsett det är privat eller offentlig sektor, säger Linda Persson-Melin, chefs- och ledarskapsstrateg vid SKL.

Kommuncheferna är i sin tur inte obenägna att röra sig mellan olika kommuner. Dryga fyrtiotalet personer har varit kommunchef över minst två olika kommuner under den senaste fyraårsperioden. Ett fåtal personer har hunnit med tre olika kommuner under samma tid.

Rolf Löfberg, chefsförhandlare vid Akademikerförbundet , uppskattar att ungefär ett trettiotal kommundirektörer köps ut varje år. Utköpen handlar i typfallet om chefer som inte längre har politikernas förtroende, ibland kombinerat med kritik från underlydande tjänstemän.

Flera av de utköpta kommunchefer som Chefstidningen varit i kontakt med har inte velat vara med i intervju. Däremot har några av dem nämnt svårigheter förknippade med att vara kommunens högste tjänsteman. Hit hör exempelvis okunniga politiker, att kommunchefen kan ”för mycket” och att politiker inte lyssnar när kommunchefen flaggar för exempelvis dålig ekonomi. Hit hör också att kommunchefen hamnar i kläm mellan opposition och majoritet och påstås driva en egen politisk linje. Ytterligare en svårighet är när förvaltningschefer eller andra underlydande chefer av missnöje eller av andra anledningar går direkt till politikernivån.

Att köpa ut kommunchefen kan bli dyrt för kommuninvånarna – skattebetalarna. Den gängse överenskommelsen omfattar, enligt Rolf Löfberg, omkring 24 månadslöner. Inräknat sociala avgifter och en genomsnittlig kommunchefslön om cirka omkring 70 000 kronor innebär det uppåt två miljoner kronor per utköp.

Chefstidningens undersökning visar att några kommuner sticker ut med flera utköp vardera under de senaste åren. Även vid Sveriges kommuner och landsting har man noterat att några kommuner gjort flera utköp.

– Jag kan inte tänka mig annat än att problemet ligger i hur man rekryterar. Antingen är man inte tydlig med vad man förväntar sig eller har orimligt höga krav. Det är också viktigt att beskriva kommunens utmaningar på ett realistiskt sätt och ge kommundirektören en bra introduktion, säger Linda Persson-Melin, SKL.

Fotnot. Vi har frågat samtliga kommuner om vilka kommunchefer (högste tjänsteman) de haft under perioden 1 januari 2010 till och med september 2014. 271 kommuner har svarat. Av de som inte svarat har vi, där så är möjligt, själva sökt informationen på internet. Vissa kommuner har redovisat vilka som varit t f kommunchefer, andra inte. Sammanställningen visar därför kommunchefer inkl. t. f.

 

Läs även

Annons