Chefer snabbutbildas på Göteborgs universitet

Handelshögskolan i Göteborg satsar på chefsutbildningar på hög nivå - och kort tid.

 

- Den största utmaningen för många chefer är att hitta tid till egen kompetenshöjning. Då talar jag inte minst av egen erfarenhet, säger Håkan Ericson, vd vid Göteborg universitets School of Executive Education.

För att bemästra tidsbristen har Handelshögskolan i Göteborg utvecklat korta öppna ledarprogram (OEP, open-enrolment programmes) för chefer som har behov av kompetenshöjning men brist på tid. Programmen är 1-2 dagar långa, hålls på svenska eller engelska och är riktade till chefer och ledare som snabbt behöver utveckla sin kompetens inom ett specifikt område. I höstas genomförde man två program; ett för digitala strateger i offentlig sektor samt ett om ekonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal. I år satsar man stort på en fortsättning.  
Styrkan är enligt Håkan Eriksson att programmen har samma höga akademiska kvalitet som universitetets Executive MBA.

"Den största utmaningen för många chefer

är att hitta tid till egen kompetenshöjning"

- Med de här kortare öppna programmen gör vi det möjligt för en större grupp av redan yrkesverksamma ledare att återknyta kontakten med akademin för att uppdatera och fördjupa sin kompetens inom områden i snabb förändring, säger han.

Information om de öppna programmen under våren 2020 hittar du här.

 

Text: Helene Claesson Jennische 

Läs även

Annons