Chefens insats påverkar välmåendet vid omorganisationer

En tydlig ledning kan förbättra chefers och medarbetares psykiska hälsa vid större omorganisationer, visar ny forskning. Även riktat organisationsstöd har betydelse.

Rätt organisatoriska vägar kan förbättra personalens psykiska hälsa vid stora organisationsförändringar, enligt en studie från Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Tidigare forskning visar ett starkt samband mellan omorganisationer och ohälsa bland chefer och medarbetare. Särskilt inom socialtjänsten och större kommuner kan större förändringar leda till långtidssjukskrivningar och förtidspension. Men den nya studien visar nu att tydlighet och delaktighet – både gällande socialt stöd chefer emellan och personligt chefsstöd – främjar psykiskt välmående vid omorganisationerna. Det personliga samtalet mellan chef och medarbetare är särskilt viktigt, liksom ett tillitsfullt samarbete mellan chefer.

Även mer strukturellt stöd till cheferna, som regler och policyer att luta sig mot, tros bidra positivt.

Läs mer om studien här.

Läs även

Annons