Chefen viktig om äldre ska jobba längre

Ett åldersmedvetet ledarskap kan rädda välfärden. Det säger forskare som efterlyser kloka chefer i syfte att få fler att jobba längre.

I dag är cirka 2 miljoner av Sveriges invånare 65 år eller äldre. När den gruppen växer måste fler jobba längre för att både pensionssystem och välfärd ska fungera.

En faktor som sällan lyfts i den diskussionen är vilken roll chefen spelar för att få sina medarbetare att arbeta längre.

– Hittills har samhällsdiskussionen rört sig på övergripande nivå, som pensionssystem, eller på individnivå. Men en aktör har saknats och det är arbetsgivaren och chefens betydelse, säger Ewa Wikström, professor i management och organisation vid Göteborgs universitet och deltagare i regeringens delegation för senior arbetskraft.

Hon har studerat vilken roll chefens syn på kunskap spelar för att äldre medarbetare ska välja att jobba vidare.

VISSA CHEFER SER att äldre har erfarenhet och bidrar till stabilitet. Andra ser det inte, de ser snarare att produktiviteten sjunker, att äldre motsätter sig ny teknik och är ovilliga att delta i förändringsarbete.

– Chefens syn på kunskap behöver ändras så att äldres kunnande värdesätts. I dag nedvärderas den erfarenhet som äldre har, säger hon.

För att behålla fler i arbete behöver chefer arbeta med så kallat åldersmedvetet ledarskap. Exempel på det kan vara mentorskap där man tar vara på senior kunskap och skapar kunskapsutbyten mellan personer i olika åldrar.

Text: Annika Clemens 

Läs även

Annons