”Vi har ansvar att göra det vi kan”

Varför är en restauranggrossist med och bygger Sveriges största solcellspark? Vi frågar Liv Forhaug, koncernchef på Martin & Servera.

Liv Forhaug, koncernchef Martin & Servera

Foto: pressbild

Sveriges största solpark håller som bäst på att breda ut sig på ägorna till Näsbyholms slott utanför Skurup. Restauranggrossisten Martin & Servera har förbundit sig att köpa elen som produceras där under 15 år framöver och genom det beslutet sett till att parken förverkligas. Företagets koncernchef Liv Forhaug tycker att beslutet var enkelt att ta när förutsättningarna var klarlagda och alternativen undersökta.

– Vi tar klimatkrisen på allvar, vill ta vårt ansvar och göra vad vi kan för att bidra. Vi har byggt solceller på våra lagertak tidigare. Men även om vi fyller taken med solceller så motsvarar det inte någon större andel av vårt elbehov. Genom att satsa på en stor solpark kan vi göra verklig skillnad, säger Liv Forhaug.

Martin & Servera har ett mål om att vara klimatneutrala 2030 och för att nå det målet behöver man framför allt minska utsläppen från sina transporter. Företaget har precis köpt sex ellastbilar för att nå en bit på vägen. Andra saker som man arbetar med är minskat matsvinn och ett ”proteinskifte” mot mer växtbaserade produkter.

Vi tar klimatkrisen på allvar, vill ta vårt ansvar och göra vad vi kan för att bidra.

Liv Forhaug

Satsningen på den nya solparken gör det egentligen inte lättare att nå företagets klimatmål eftersom man redan köper grön el och därför inte har några utsläpp från sin elanvändning. Ledningen gjorde trots det bedömningen att ny förnybar elproduktion angick dem.

– Vi är ju ändå en del av ett energisystem och det är bättre ju mer fossilfri energiproduktion som finns. Även om det inte syns i vår klimatredovisning så kan vi kommunicera kring solparken på ett positivt sätt, säger Liv Forhaug.

Liv Forhaug tror att hållbarhet och klimatfrågan kommer att öka i betydelse för både kunderna och medarbetarna framöver. Yngre medarbetare frågar om hur företagen ser på sin roll och hur man bidrar till omställningen. Även om det inte leder till en direkt vinst i kronor och ören, så blir det allt viktigare för positionen på marknaden och för förmågan att rekrytera.

– Jag tänker att vi har ansvar att göra det vi kan för att bidra till en mer hållbar värld och särskilt till att minska klimatpåverkan. När vi tog beslutet visste vi inte att satsningen skulle bli lönsam, men det var heller ingen tydlig fördyrning. Då tycker jag att beslutet är lätt. Allt annat lika är det självklart att man vill göra det som är mer hållbart, säger Liv Forhaug.

Harald Överholm, vd Alight

Foto: Daniel Larsson

När det kommer till solparken har Martin & Servera tecknat avtal med företaget Alight, som vänder sig till större företag med solenergilösningar. Alight bygger, äger och sköter om sina egna solkraftsanläggningar. När företag skriver under ett avtal om att köpa solenergi av dem så leder det till att nya anläggningar byggs. Enligt Alights vd Harald Överholm används 70 procent av all el på den europeiska marknaden av stora företag. Det innebär att de kraftanvändande företagen skulle kunna bli en stark motor i energiomställningen.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att bolagens beslut att köpa energi från oss innebär att ny kraftproduktion byggs ut. Man brukar tala om additionalitet, att något sker som inte skulle ske annars, säger Harald Överholm.

Martin & Serveras resa mot en egen solpark började när Liv Forhaug lyssnade på en presentation av Harald Överholm på ett möte strax innan pandemin bröt ut.

– Jag kunde inte så mycket om solenergi och hade aldrig hört talas om upplägget förut, men jag tyckte det lät intressant, säger Liv Forhaug.

När ledningen tittat närmare på frågan bestämde man sig för att genomföra en upphandling. Företaget ville undersöka alternativ och titta på både vind och solenergi. De ställde också krav på att anläggningen skulle ligga i södra Sverige, eftersom merparten av all el i Sveriges produceras i norr. Alight hade det mest konkurrenskraftiga och passande erbjudandet och några månader senare skrev Martin & Servera på avtalet om solparken utanför Skurup.

– Solparken passade oss i tid, storlek och plats. Den ger 19 Gwh och det motsvarar vårt behov eftersom vi hade bestämt oss för en satsning som täckte ungefär halva vår energiförbrukning. Tillstånden för parken var också klara och allt var förberett, säger Liv Forhaug.

Avtalsformen som Alight använder kallas Power Purchase Agreement  (PPA). Det är en tjänstelösning som innebär att ett företag binder upp sig att köpa el under en längre tid men överlåter själva kraftproduktionen åt ett annat bolag. Enligt Harald Överholm krävs det ändå ett kunskapsarbete innan avtalet skrivs på. Det handlar om stora avtal under många år. Chefen kanske aldrig har fattat ett beslut som varit relaterat till kraft tidigare. Martin & Servera valde att ta in en extern expert som hjälpte dem att genomföra en upphandling.

– Det är viktigt att man inte underinvesterar i kunskapsunderlaget. Då kan någon till slut påpeka att riskerna inte är helt utredda och det kan leda till att projektet inte blir av eller skjuts upp, säger Harald Överholm.

Jag kunde inte så mycket om solenergi och hade aldrig hört talas om upplägget förut.

Liv Forhaug

Priset som Martin & Servera tecknade avtalet på motsvarade elpriset just då vilket innebar att man inte visste hur lönsam satsningen skulle bli. Beslutet togs på grund av hållbarhets- och klimatambitioner, samtidigt bedömde man inte risken som särskilt stor och såg andra fördelar.

– Nu har vi säker elförsörjning med stabil prislapp under lång tid och vi gör en insats för klimatet på samma gång. Så som energipriserna har utvecklats sedan dess så har det ju dessutom visat sig vara mycket lönsamt, säger Liv Forhaug.

Nästan alla Alights kunder underskattar enligt Harald Överholm hur stolta de som organisation blir när solparken som de satsat på står färdig. Medarbetarna kan berätta för familj och vänner att solparken inte skulle stå där om det inte var för företaget de jobbar på. Liv Forhaug håller med

– Det är jätteroligt. Det skapar stolthet att vi gör något konkret. Folk bryr sig i olika utsträckning, men många tycker att det är otroligt positivt. Kunder, medarbetare, leverantörer och andra samarbetspartners. Det här kommer ju att bli Sveriges största solpark, säger Liv Forhaug.

Läs även

Annons