Bygger på tillit

Det måste finnas ett grundläggande förtroende mellan både roller och personer för att samarbetet mellan ledande politiker och kommunchefen ska fungera. Det konstaterar Anna Cregård, forskare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Det måste finnas ett grundläggande förtroende mellan både roller och personer för att samarbetet mellan ledande politiker och kommunchefen ska fungera. Det konstaterar Anna Cregård, forskare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

- Generellt handlar svårigheter ofta om att förtroendet tagit slut mellan kommunchefen och ledande politiker.

Anna Cregård har tillsammans med kollegan Rolf Solli studerat kommunchefer genom en kommundirektörsenkät och genom intervjuer med kommunchefer som slutat eller tvingats sluta.

Det finns olika skäl till att kommunchefer slutar. Några går i pension, andra slutar för att de erbjuds nytt jobb, ofta samma tjänst i en annan kommun, men många blir också uppsagda och ”köps ut” från kommunen.

Cregårds och Sollis studier visar att det är vanligare att kommunchefer byts ut när kommunen byter politisk majoritet, särskilt i kommuner där majoriteten ofta skiftar. Även om idealet är den opolitiske tjänstemannen, är så stor del av arbetet beroende av att relationen till ledande politiker fungerar.

- Ofta är relationen till ledande politiker så nära att det blir enklare med ett byte, inte bara för den nya politiska majoriteten, utan också för kommundirektören själv, säger Anna Cregård.

Jämfört med för tio år sedan ser forskarna i dag en trend att alltfler kommunchefer väljer uppsägning och utköp framför att själva säga upp sig. I dag är det inte lika stigmatiserande att få sparken och många kommunchefer hittar snabbt ett nytt kommunchefsjobb att gå till. Kommunerna ser å sin sida på uppsagda chefer på ett annat sätt och ser i högre grad till erfarenhet och omständigheter kring den tidigare uppsägningen.

- Ibland vill kommunen ha en chef som kommer in med yxan och när jobbet är gjort behöver man en ny chef.

Intervjuerna visar att dålig ekonomi i en kommun till liten del kan förklara att kommunchefer byts ut. Däremot finns inga studier som visar att små kommuner skulle vara mer utsatta för täta kommunchefsbyten än större kommuner.

Anna Cregårds råd till kommunchefer är att prata med politikerna om vad som förväntas och hur rollerna hakar i varandra. Hon råder också den som funderar på att ta ett kommunchefsjobb att kolla upp hur kommunen betett sig mot tidigare kommunchefer, kanske även intervjua den föregående chefen.

- Det kan också vara bra att ha en flyktplan. Den här rollen är svår och man behöver vara förberedd.

Skrivet av Helena Lindh

Läs även

Annons