Varför jobbar vi mer än vi behöver? 

Chefstidningen och Peder Söderlind tipsar om spännande ledarskapslitteratur.

PEDER SÖDERLINDS BOKTIPS

I Never Thought of It That Way (2022)
Mónica Guzmán
BenBella Books

”Det enda båda grupper är överens om är att de andra är idioter och att vi inte pratar med varandra.”
Det politiska gapet har blivit så stort att det river sönder familjer, organisationer och hela samhället. Amerikaner anser att det största hotet mot USA och den egna livsstilen är andra amerikaner. Det är problemet Mónica Guzmán tar sig an i boken I Never Thought of It That Way.

Mónica undersöker vad som krävs för att skapa en pluralistisk demokrati och för att läka nationen. Den lösning som föreslås är: Öka din nyfikenhet på de grupper och individer vars ställningstaganden, idéer och livsstilar är svåra att förstå. Ha modet att ta jobbiga dialoger. Ställ frågan ”Vad är det som gör att du tänker och agerar som du gör?”

En iakttagelse Mónica gör är hur det ofta finns en ”uppfattad olikhet” och ett uppfattat gap mellan grupper och individer som inte behöver vara sant. Den ena grupperna tror saker om den andra gruppen som inte stämmer. Och vice versa. Detsamma gäller på individnivå. Den ena individen tror saker om den andra som inte verklighetsförankrat. På det sättet skapas det falska motsättningar.

Här finns ett annat intressant resonemang:  När jag sorterar bort någon som inte tycker som jag från mitt liv känns det förvisso enklare, jag slipper höra om saker jag ogillar men jag tar även bort mig från dem. Kanske det är just det dom de person jag tar bort ur mitt liv behöver allra mest: Mig. Mina sätt att se på saker. De behöver mig som oliktänkande i förhållande till sitt sätt att se på världen. Genom att jag tar bort dem ut mitt liv försämrar jag deras möjlighet att bredda sina vyer.

Kanske inte din vanliga ledarskapsbok men en bok som ledare har stor nytta av att läsa.

Mónica Guzmán är journalist, författare och arbetar med Braver Angels, en intresseorganisation som har målet att minska politisk polarisering.

Arbete : en historik över vad vi gör med vår tid (2021)
James Suzman
Natur & Kultur

Var inte själva idén med maskiner att vi inte skulle behöva jobba så mycket? Vad kommer det sig då att vi ändå jobbar mer än vi behöver?

Ett ekonomiskt perspektiv på arbete kan sammanfattas med hur tid och möda ger möjlighet att tillgodose de behov som finns. James Suzman berättar i sin bok Arbete hur det ekonomiska synsättet inte räcker hela vägen för att förstå varför vi jobbar.

En tongivande poäng i boken är att vi inte arbetar enbart för att överleva, enbart för att tillgodose det vi allra främst behöver – mat, värme, eller säkerhet. Vi stannar inte i vår vilja att arbeta när vi är mätta, trygga och varma. Arbetet definierar vilka vi är, bestämmer vilka vi spenderar den större delen av vår vakna tid med, präglar vår självkänsla och formar våra värderingar.

Det här synsättet erbjuder en viss tröst i en tid då AI, robotisering och automatisering stöper om arbetslivet. James menar att mänskligheten inte är redo att gå i kollektiv pension. Tvärtom verkar vi jobba allt mer utan tankar på ersättning. Saker som förr var jobb är idag tidskrävande fritidssysselsättningar som jakt, springa ultramaraton eller baka surdegsbröd till exempel. Det här sätter ledarskapet i ett nytt perspektiv.

Boken är ett exempel på hur antropologer, historiker och antroposofer är nästa grupper in (efter ekonomer och psykologer) att skriva riktigt bra böcker om organisation, ledarskap och yrkeslivets förutsättningar.

James Suzman är brittisk antropolog vid Anthropos, University of Cambridge

Anatomy Of A Breakthrough (2023)
Adam Alter
Blink Publishing

Nästan alla av oss har vid något tillfälle i livet upplevt att vi kört fast. En upplevelse av att ha stagnerat, hamnat på fel plats, inte komma till sin rätt. Något står i vägen för att vi skall nå dit vi vill med en känsla av frustration, oro eller ilska som följd.

Adam Alter beskriver i sin senaste bok Anatomy Of A Breakthrough hur det går köra fast på alla möjliga sätt i livet. På jobbet, i ett förhållande, i vår karriär, känslomässigt, fysiskt och intellektuellt – som atlet, förälder, entreprenörer eller kreatör.

Vi behöver dock inte känna oss ensamma. Bakom varje guldmedalj och framgångssaga finns individer som i perioder inte lyckas ta sig vidare. Det är något naturligt och oundvikligt.

Det finns en asymmetri i samhället mellan den stora mängd information om andras framgång och den dagliga kampen med de egna utmaningarna. Nutidens bombardemang av framgångsbilder gör det lätt att tro att andra inte möter barriärer som de måste ta sig över.

Det här är en framgångsbok som fokuserar på det vi inte ser av framgång. Åren av gnetande, att bli refuserad, alla försök, den inre kampen med tvivel. Här lär vi oss om psykologin runt ”sitta fast” men även om metoder och vanor som gör att vi varje dag tar små steg ut från den situation vi upplever hämmar oss. Här finns ett fokus på de situationer där individen kan påverka sin situation.

Med stark koppling till yrkesmässig framgång blir boken ett skarpt verktyg för ledare och coacher.

Adam Alter är professor i marknadsföring vid New York University’s Stern School of Business

Peder Söderlind, författare och vd/grundare till SaaS-bolaget Glykol är en van läsare av engelskspråkig ledarskapslitteratur. Varje månad tipsar han Chefstidningens läsare om ”måste-läsning” i ett i princip oöverskådligt flöde. Missa inte det! Den här gången handlar böckerna han valt om varför vi jobbar som dårar, om genombrott och om att vara mest nyfiken på det som är svårast att förstå.

Läs även

Annons