Ny bok: så stärker du ledarskapet innan det är för sent

Klimatförändringar, krig och cyberhot. Ylva M Andersson har skrivit en bok om omvälvande förändringar som kräver en ny syn på ledarskap.

Ylva M Andersson

Foto: Sören Håkanlind

  Tempot ökar, omställningsbehovet ökar. Redskapen vi har räcker inte till. Så, hur kan vi leda på ett klokare sätt, när det hela tiden är så stökigt runtomkring oss? 

Idén om boken ”Leda i ständig förändring” har funnits med i tankarna länge, säger författaren Ylva M Andersson. Den är en slags guide till dem som vill vill mobilisera sina medarbetare och vitalisera sitt ledarskap. Rent krasst är den en uppmaning till ledare att kliva ner från top-down-pyramiden. 

Läs också: Ny utbildning – lär dig att leda i kris

– Chefer behöver kliva tillbaka så att medarbetare kan kliva fram. Skickliga ledare omfördelar makt och tar mer rollen som samordnare och möjliggörare. I turbulenta tider kan inte ansvaret ligga på ett fåtal personer, då blir organisationen och verksamheten allt för skör. 

Pandemin är ett tydlig exempel på en omvälvande störning av allas verksamhet.

– Vi har tvingats lösa situationer på ett sätt vi inte ens hade föreställt oss att vi skulle behöva göra. Idérikedomen har varit otrolig. Många verksamheter har också drabbats mycket hårt i form av stora neddragningar eller konkurs.

Alla måste vara uppdaterade och kunna fatta beslut. Annars kommer det att gå riktigt illa när det smäller nästa gång.

Ylva M Andersson

Problemet är att det råder ett enormt resursslöseri i företag och organisationer i dag, menar Ylva M Andersson. Det nytänkande och den kreativitet som finns bland medarbetarna fångas inte upp och tas tillvara ordentligt, anser hon. Det måste radikalt förändras.

– Alla medarbetare måste vara redo att lösa problem eller möta förändrade krav. Alla måste vara uppdaterade och kunna fatta beslut. Annars kommer det att gå riktigt illa när det smäller nästa gång. Jag kallar det för tilltro till kloka, kreativa och kapabla medarbetare.

Men vill medarbetarna verkligen ha större inflytande och ansvar?

– Jag tror det. Det stämmer att uttryck som ”jag har ju inte betalt för att ta mer ansvar” ibland kommer upp.  Men vi är ju drillade i att chefer bestämmer och medarbetare tar instruktioner. Det är klart att det kommer bli svårt att ändra synen på hur organisationer och företag styrs. Det sitter djupt rotat i hela systemet och nu måste vi byta mindset.

Och hur gör vi det?

– Många chefer jag träffar ställer frågan ”vad ska vi hålla oss i, när allt rör sig hela tiden”. Jag tror att man måste börja leka med tanken på vad som skulle kunna hända och göra olika scenarier. Vilka oförutsägbara händelser kan vi bli tvungna att uppleva? Sedan börjar man prata om det i verksamheten som en gemensam utmaning där alla är lika viktiga. Redan där är man bättre rustad som ledare.

Läs även

Annons