Så ökar du dina medarbetares motivation på jobbet

Ingenting är viktigare än motiverade medarbetare. Trots det prioriteras det inte. Desirée Rovas nya bok ger verktyg för att skapa drivkraft och engagemang på jobbet.

Desirée Rova, HR- och organisationskonsult, som skrivit boken Motiverad! Tillsammans med forskaren Maria Appelqvist. 

Foto: privat

– Problemet i dag är att många chefer inte har förstått vad motivation handlar om och hur man får medarbetarna att vilja prestera, säger Desirée Rova, HR- och organisationskonsult, som skrivit boken Motiverad! Tillsammans med forskaren Maria Appelqvist. 

En omfattande studie om engagemang på jobbet, gjord av det amerikanska analysföretaget Gallup visar att att engagemanget i genomsnitt ligger så lågt som 15 procent. Åtta av tio medarbetare känner sig inte engagerade i verksamhetens målsättningar.

Nycklarna till inre motivation

– Inre motivation är okänt för många. Vi jobbar framför allt med piskor och morötter, yttre motivation. Få vet vad som får igång den egna drivkraften hos medarbetarna. 

I boken beskriver författarna sex grundläggande psykologiska behov; Känna samhörighet, vilja bidra, vilja utvecklas, vara signifikant, få variation och känna trygghet.

Medarbetarnas beteende kan avslöja vilka behov de har. Någon kanske älskar spänning och hatar rutiner? Någon annan undviker risker till varje pris.

– Behoven är nycklarna till vår inre motivation. Om man har ett starkt behov av samhörighet motiveras man av att jobba tillsammans med andra. Har man ett starkt behov av att bidra drivs man av den påverkan en arbetsinsats kan komma att få, till exempel hur den kan komma att förändra för organisationen, kunder, samhället. 

Inre motivation är okänt för många. Vi jobbar framför allt med piskor och morötter, yttre motivation.

Desirée Rova

Författare: Desirée Rova är HR- och organisationskonsult och grundare av MyNeeds. Maria Appelqvist är doktor i sociologi och en av pionjärerna inom professionell coaching i Sverige.

Motiverad! – Handbok i motivationsbaserat ledarskap (Liber)

book

Hos de flesta av oss är två av dessa behov starkare än de andra fyra, berättar Desirée Rova.

– Och det är först när de behoven är tillgodosedda som vi mår vi bra och kan känna den där starka inre motivationen, både privat och på jobbet.

Boken ska hjälpa chefer att identifiera de grundläggande psykologiska behoven hos sina medarbetare men också hos sig själv.

Få teamet att gå i samma riktning

– Vi jobbar i för stor utsträckning efter det gamla bibliska ordspråket ”behandla andra som du själv vill bli behandlad” men vill man bejaka andras motivation måste man vända på det – behandla andra som de vill bli behandlade. Utgår man ifrån sig själv blir det fel.

Hur gör man för att ta reda på vilka grundläggande psykologiska behov som finns i teamet?

– Man behöver göra en screening, av teamet och ta reda på vilka individer det består av och vilka behov som finns. Den här boken fungerar som en handbok för att chefer ska kunna kartlägga sitt team. Men det finns digitala verktyg också, att ta hjälp av.

– Normalt brukar det ta ungefär ett år av kartläggning, trial and error, för att lära känna medarbetarna på djupet. Men med hjälp av vår metod tar det inte mer än tio minuter att förstå vilka behov medarbetarna har för att kunna prestera samt att få till samarbetet i teamet. Fördelen är att sedan behöver du inte längre gissa vad du behöver göra för att få fram energi, drivkraft och ambition hos dina medarbetare. På lång sikt är det mer ekonomiskt och mer friktionsfritt att lägga tid på en ordentlig kartläggning. Poängen är att du får medarbetare som driver själva och samtidigt bättre arbetsgrupper.  När du vet vilka behov som styr individuellt kan du jobba med att ändra kulturen i teamet med, och få medarbetarna att gå i samma riktning.

Organisationerna som gör dig sjuk – här är varningssignalerna

Läs även

Annons