Så hittar du lösningarna när allt känns kört

Krav från medarbetare, kris och konflikter. När ingen lösning finns tillhands hur orkar man då med sitt jobb som chef?

Kristina Bähr, läkare, föreläsare och handledare inom ledarskap och aktuell med boken Resilient ledare.

Foto: press

Du känner pulsen öka, handflatorna är svettiga. Det är ditt jobb att lösa problemet men du vet inte hur. Det kan handla om medarbetare som inte sköter sitt jobb, omorganisationer som går snett eller uppsägningar.

– I rollen som chef drabbas du ibland av händelser som ger ett väldigt starkt stresspåslag, som kan ge ångest och till och med leda till handlingsförlamning, säger Kristina Bähr, läkare, föreläsare och handledare inom ledarskap och aktuell med boken Resilient ledare.

Hon förklarar: 

– Det är lätt att känna att man inte kan göra någonting, och därför tänker ”om jag bara är tyst och stilla kanske det går över”. Kan man inte ta sig ur den känslan kan det bli förödande. Som chef kan man inte vara tyst och stilla, man måste orka.

Resiliens kan översättas till motståndskraft eller förmågan att hitta möjligheter trots motgångar.

Människan har flera centrala förmågor som det går att träna upp för att lättare hantera kriser, förändringar, motgångar och andra svårigheter. Man övar för att ha beredskap inför de tuffa situationer som garanterat kommer att komma, säger Kristina Bähr.

Känslan av att inte kunna påverka sin situation blir ihållande, man kan inte ta sig ur det.

Kristina Bähr

NY BOK

Kristina Bähr är specialist i barn- och ungdomsmedicin och driver sedan 2010 Exist Nu AB där hon föreläser, utbildar yrkesverksamma och handleder chefer och ledare.

Resilient ledare (Liber)

book

Hon påpekar att det inte handlar om att ta sig igenom motgångar utan att ”trivas” fast man står i en svår situation.

– Man ska inte bara ha näsan över ytan, utan det handlar om att kunna må bra och fungera väl samtidigt som man hanterar konflikter eller problem.

Vilka förmågor är det man bör öva upp?

– Till exempel empati, anpassningsförmåga och självomsorg, som sömn och fysisk aktivitet. I tre steg handlar det om att:

1. Lära sig att hantera sina emotioner, och klara av känslan av att bli inträngd i ett hörn.

2.  Öva sig i att se flera olika perspektiv och undvika att få tunnelseende. Då är det lätt att man börjar skylla på andra. När du blir kritiserad, gå inte i försvar utan inta en nyfiken hållning. Det är en ordentlig utmaning!

3. Lära sig att se ändamålsenliga och flexibla lösningar.

Det låter som att man skulle kunna fastna redan vid första steget?

– Absolut, det är krävande för hjärnan att hantera konflikter eller viktiga beslut, under hög press. Sådana här situationer består ofta av ett helt spindelnät av problem, tankar och upplevelser. Till stor del handlar det om självkännedom, att förstå sig själv och varför man reagerar på ett visst sätt i en viss situation.

Den största risken med att inte ta det här på allvar är att om det går långt kan man hamna i ett tillstånd av så kallad inlärd hjälplöshet, säger Kristina Bähr.

– Känslan av att inte kunna påverka sin situation blir ihållande, man kan inte ta sig ur det. Då kan man uppleva att man är ”kapad” av emotioner. Man har höga kortisolhalter och stress som på sikt leder till utmattning. Man upplever brist på handlingsutrymme, vet inte vart man ska gå, skyller på andra och spelar ut mindre vackra sidor av sig själv, blir arg, raljant och skuldbeläggande.

När det har gått så långt, räcker det med att träna sin resiliens?

– Nej, har man hamnat där måste man förstås få ner stressnivån också, men att medvetet öka sin självkännedom och emotionella reglering gör att du vet dina gränser och kan svara an på den information som emotioner och känslor ger. Då kan du svara på situationen på ett mer ändamålsenligt sätt, stressen minskar och du får mindre upplevelse av hjälplöshet.

Läs även

Annons