Peder Söderlind tipsar – vårens viktigaste ledarskapsböcker

Chefstidningen och Peder Söderlind hjälper dig att hitta de bästa titlarna i flödet av ledarskapslitteratur.

PEDER SÖDERLINDS BOKTIPS

Conflicted (2021)
av Ian Leslie

Hur gör vi för att bli bättre på att tycka olika? Hur är vi oense på ett sätt som leder framåt och inte bara går på tomgång, äter energi och skapar irritation? Är det möjligt att skapa värde ur konflikt? Det här är frågor som Ian Leslie tar sig an i sin senaste bok Conflicted.
 
De problem vi behöver lösa är komplexa. Det innebär att vi behöver samarbeta med många människor som har ett spektrum av kunskaper och erfarenheter. Mer än någonsin behöver vi låta olikhet krocka. Vi är smarta som enskilda individer men den mänskliga intelligensen kräver interaktion. 
 
Ian lutar sig mot forskning men även mot intervjuer med experter, professioner, där konflikten är i centrum: Skilsmässoadvokater, förhörsledare, gisslanförhandlare, diplomater. 
 
Att benhårt hålla fast vid sin uppfattning oavsett vad är ingen bra idé. Men att i alla lägen släppa sin övertygelse är inte bra det heller. Vi behöver då och då vara rigida i uppfattning – stå på oss trots att det skapar motsättning och oenighet.
 
En lärdom är hur vi ägnar mycket energi åt att göra antaganden, gissningar och tolkningar om/av de andras uppfattningar, erfarenheter, kunskaper, idéer eller åsikter. I värsta fall lägger alla parter en massa tid på att gissa vad de andra egentligen menar. Slutsatsen är att jag kan bidra med att vara autentiskt nyfiken på andra men även öva på att formulera vad jag själv står för eller menar.
 
Konflikt under rätta förutsättningar, på rätt sätt, är bra – du är välkommen att inte hålla med.

Ian Leslie är författare och skribent. Han skriver om psykologi, kultur, teknik och affärer The Economist, The Guardian och Financial Times.

The Gray Rhino (2017)
av Michele Wucker

Det börjar bli ett helt zoo i styrelserummet! Först och främst skall vi husera en svart svan. Sedan kommer en elefant och ställer sig mitt i rummet. Nu skall vi även få plats med en grå noshörning.
 
Förmågan eller kanske snarare oförmågan att se förändring har gäckat organisationer under lång tid. En `grå noshörning´ är ett tydligt hot långt bort som vi ignorerar ända till det plötsligt är väldigt nära. Vi ser faran, den är uppenbar men vi tar inte itu med den förrän i sista sekund – ofta är det då för sent. Noshörningen ser liten ut när den är långt borta men den är väldigt stor när den är nära oss. Det här är vad Michele Wuckers bok The Gray Rhino handlar om. 
 
Metaforen är syskon till både `svart svan´ och `elefanten i rummet´. När uttrycker svart svan används ligger tyngdpunkten på negativa händelser som var osannolika eller nästan omöjliga att förutspå. Elefanten i rummet å sin sina handlar om att vi faktiskt sett något viktigt men vi har inte kraften att diskutera frågan då vi upplever att den som kontroversiell, obekväm eller bryter mot den allmänna uppfattning som finns i organisationen. 
 
Michele beskriver flera orsaker till fenomenet. Förnekelse är ett skäl. Vår utmaning att koncentrera oss, bias, grupptänkande är andra skäl.

Insikten att det tydliga, sakta växande, problemet kommer att innebära `mer-jobb-idag´ gör att vi skjuter beslut framför oss (vilket verkligen ger mer-jobb fast i morgon). Det kan även vara så att vi ser den annalkande faran men vi har helt enkelt inte kraft att agera. 
 
En nytta med boken är hur uttrycket blir ett verktyg för att på ett pragmatiskt sätt prata om omvärld, verksamhet och framgång. Det blir enkelt att fråga; Ser du någon grå noshörning från ditt perspektiv? Vilken hastighet har den mot oss?

Michele Wucker är amerikansk författare och politisk analytiker specialiserad på världsekonomin och hur vi kan förbereda och förhålla oss till kris.

Glad We Met (2024)
av Steven Rogelberg

”Wow! Hade precis ett så bra möte med chefen. Känner mig sedd, stärkt och det är glasklart vilka förväntningar som finns på mig och vad jag förväntar mig av organisationen”. 
 
Ryktet om de givande mötena med chefen sprider sig snabbt i organisationen och skapar trygghet och produktivitet.

Försöksberäkningar visar att det sker en miljard möten om dagen på våra arbetsplatser runt om i världen. Hälften av dem är vad som på engelska kallas on-to-one´s (1:1s). Enskilda möten mellan endera chef/ledare och medarbetare eller mellan högre chef och rapporterande mellanchef. Det här är vad Steven Rogelbergs bok Glad We Met handlar om.

En-till-en möten är inte vilka möten som helst mellan två individer. Här finns en professionell kontext och en hierarkisk dimension. Steven skräder inte orden: 1:1s är som chef inte förhandlingsbart, det är det jobb en ledare har. Det är att utöva ledarskap.

Boken centreras runt att finna balans mellan en sättning teman. 1:1s behöver handla om individen och om arbetet. De behöver ha en struktur men även vara flexibla. Ha fokus på både det långsiktiga och det kortsiktiga. Bygga en god relation men samtidigt vara kravställande och driva resultat. Ha en återkommande form men samtidigt skräddarsys.

Läsaren leds fram och får hjälp med hur dessa möten planeras och genomförs. Vad som är bra praxis och vilka misstag som skall undvikas. Hur du som chef eller ledare får effekt.

Steven Rogelberg är professor i organisationsvetenskap vid University of North Carolina i Charlotte, USA. Steven har forskat om möten i över 20 år.

En bok om ledarskap kan vara den knuff du behöver för att hitta rätt i ditt chefskap. Det kan bli en ny start, en vändpunkt eller startskott på en idéstorm. Ledarskapsböckerna kan ge perspektiv när allt känns hopplöst. De kan hjälpa dig att navigera genom kriser, lära dig hur du tacklar svåra samtal eller hur du implementerar nya idéer bäst.

Men att hitta rätt böcker i havet av ledarskapslitteratur är en utmaning av rang. Därför har Chefstidningen krokat arm med Peder Söderlind. Vi vägleder dig till den bästa läsningen om hur du lyckas som chef i dag.

Peder Söderlind är författare och vd/grundare till SaaS-bolaget Glykol. Han är en van läsare av engelskspråkig ledarskapslitteratur. Under våren tipsar han Chefstidningens läsare om ”måste-läsning” i ett i princip oöverskådligt flöde.

Läs även

Annons