Ny bok: så blir du en chef med innovationskraft

Sluta med brainstorming och skruva ner idélådan - det funkar ändå inte. Leif Dentis nya bok vill hjälpa chefer att bli bättre på innovation.

Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet.

Foto Hampus Apelqvist

Leifs tips - lyckas med innovationsledarskapet

Berätta för medarbetare vad som förväntas av dem
Fokusera på det problem som din verksamhet syftar till att lösa. Vi kallar det för scope – en tydlig avgränsning.

Greenlighta idéer som ligger inom förväntningarna
Lyft fram alla idéer som är inom scopet, avsätt tid  och skapa möjligheter att undersöka de idéerna. Annars hamnar fokus bara på dagens leverans, aldrig på framtiden.

Sätt igång ett systematiskt arbete med innovation
Kunden avgör om du existerar eller inte. Tappar du kontakten med kunden är du illa ute. Ställ då och då frågan: Vem skulle sakna oss om vi inte längre fanns?

Idéer kommer inte särskilt ofta som blixt från klar himmel och många upplever frustration och till och med desperation för att innovationskraften inte vill infinna sig, säger forskaren Leif Denti, aktuell med  boken Innovationspsykologi: Nyckeln till det kreativa ledarskapet, skriven tillsammans med journalisten och ledarskapsexperten Martin Kreuger.

– Det är så många chefer som kämpar med det här i dag. Utvecklingen går otroligt fort och det är en mardröm att själv stå stilla när alla andra rör på sig. Man deltar i innovationsworkshops men får det inte att funka. 

Den tuffa verkligheten är att de företag och organisationer som inte hänger med när världen snurrar snabbare, riskerar att när som helst bli utplånade. Det enda som kan skapa långsiktig trygghet är förmågan att ständigt förändra sig och ta fram nya innovationer, menar Leif Denti. 

Han definierar innovation så här: att fatta vilka behov och önskemål folk har, och leverera på ett sätt som folk kan tänka sig att betala för. 

– Men för att lyckas med innovation behöver man förstå människans psykologi och drivkrafter. Problemet är att många ledare saknar insikter i människans natur och kunskap om hur man lockar fram påhittighet och kreativitet hos sig själv och andra.

Problemet är att många ledare saknar insikter i människans natur och kunskap om hur man lockar fram påhittighet och kreativitet hos sig själv och andra.

Leif Denti

Ny bok

Författare: Leif Denti, innovationsforskare vid psykologiska institutionen på Göteborgs universitet och en av Sveriges mest anlitade föreläsare kring innovation, och journalisten Martin Kreuger.

Innovationspsykologi, nyckeln till det kreativa ledarskapet (Sanoma förlag)

book

Med den nya boken vill författarna utbilda om människors drivkrafter så att fler ledare och chefer kan bidra till att skapa innovationskraft. Det är en handbok i innovationsledarskap som varnar för osynliga bromsar och ger framgångstips. 

Ge exempel på osynliga bromsar?

– Ett exempel handlar om yttre och inre motivation. Yttre motivation som olika typer av belöningar, kan tränga undan inre motivation, alltså det inre driv som kommer ur att en arbetsuppgift känns kul eller intressant. Det ska man som chef akta sig för, att låta yttre motivation styra – då kan medarbetarnas inre motivation gå förlorad. 

Ni benar också ut vad kreativitet faktiskt är…

– Det finns många myter kring begreppet kreativitet. Vi vill slå hål på flera av dom . Men framför allt klargöra att en idé inte är kreativ i sig. En idé är ett förslag. Det är när man börja gräva i idén som kreativiteten kommer in. Vill folk ha det här jag har kommit på? Förmågan att förstå värdet av en idé – det är kreativitet. Och att skapa lösningarna för att få ut den i världen – det är innovation. 

Ett exempel på hur lyckas man skapa innovationskraft?

– En viktig grej är att ha klart för sig att alla idéer inte är bra… Därför är idéworkshops med postit-lappar är närapå värdelösa. För att odla innovationskraft på jobbet behövs en pragmatisk och tydlig chef som hela tiden har i bakhuvudet vilket problem verksamheten borde syfta till att lösa och så borra ner sig i det. Bara det. 

– Idélådor och brainstormning är trevliga aktiviteter men det är oftast slöseri med tid.

Läs även

Annons