Författarens favoriter bland ledarskapsböckerna

Vad läser författare av ledarskapslitteratur i hängmattan? Vi frågade Desiré Rova, författare till boken "Motiverad - en handbok i motivationsbaserat ledarskap".

Desirée Rovas boktips

Leadership Agility
Stephen A Josephs, William B Joiner
(Jossey-Bass Inc, US)

”Boken lyfter vikten av ledarskapets behov av anpassningsförmåga i en snabbföränderlig värld. För att lyckas med det behöver vi arbeta med vår vuxenutveckling, författaren beskriver sex olika stadier av vuxenutveckling. I boken får du beskrivningar av hur dessa nivåer uttrycker sig, och du får konkreta råd om hur du kan utveckla dessa förmågor.

Jag tycker att författarna lyfter en utmaning som är väldigt vanlig, att vi har olika mognadsgrader och att det i sin tur påverkar förutsättningarna enormt. Med boken inser man att vi inte kommer undan vare sig självreflektion eller ett ständigt arbete med att utveckla oss själva.”

The fearless organization
Amy C Edmondson
(John Wiley Sons Inc)

”Det har länge varit tal om att arbeta med psykologisk trygghet, men det vi glömmer är att kombinera detta med psykologiska behov. I boken beskriver Amy Edmondson en modell om hur dessa två faktorer hänger samman: om vi inte har psykologisk trygghet men hög grad av inre motivation (det vill säga psykologiska behov) så skapar det en hög grad av frustration. Har vi hög grad av psykologisk trygghet tillsammans med låg grad av inre motivation så skapar det bekvämlighet. Dessa två faktorer är något vi behöver arbeta med aktivt för att skapa lärande organisationer”.

Mod att leda
Brene Brown
(Libris förlag)

”Alla dessa tre böcker hänger ihop för mig, att vi behöver förutsättningar att vara trygga för att kunna utveckla oss själva och på så sätt skapa fantastiska resultat. Sårbarhet är en av nycklarna till detta, att vara sårbar kräver mod. Vi behöver fokusera mer på det vi människor är bättre på än AI – det vill säga empati. Ledarskapet kräver en helt annan typ av mod, där vi vågar ta svåra samtal, visa sårbarhet och på så sätt inspirera fler att bli modiga.”

Desiré Rova är hr- och organisationskonsult, och grundare av plattformen ”My Needs” som hjälper organisationer att arbeta med motivation. Nyligen kom hon ut med boken ”Motiverad – en handbok i motivationsbaserat ledarskap”, som beskriver grunden för plattformen.

Här är hennes bästa boktips!

Läs även

Annons