”Du kan aldrig bli en ”long-term-thinker” om du inte tar dig tid att tänka”

Chefstidningen och Peder Söderlind tipsar om spännande ledarskapslitteratur.

Peder Söderlinds boktips

Choosing Courage (2021)
Jim Detert
Harvard Business Review Press

”Har du sagt ifrån eller ifrågasatt något på jobbet trots vetskapen att det kan ligga dig till last? Då är du enligt Jim Detert modig. Du gjorde organisationen lite bättre och någon kände att du stod upp för henne eller honom. Det är vad Choosing Courage handlar om.

Boken handlar inte om modiga handlingar som blir tidningsrubriker. Inte heller om ett koncentrat av mod hos enskilda individer som exempelvis Nelson Mandela, Malala Yousafzai eller Mahatma Gandhi.

Den handlar om att i vardagen stå upp för vad man tror på och bry sig om andra på arbetsplatsen. Om att se och ta tag i viktiga problem och fånga möjligheter när chansen uppstår. Att agera för att det ska kännas rätt att stå för en idé, uppfattning eller princip. Det är att ge en röst åt sina tankar, åsikter och vara autentisk på jobbet.

Jim Detert menar att mod kräver övning. Det är inte något som dyker upp en dag när det behövs. Vi behöver öva på att ta svåra samtal. Öva på att göra saker som känns obekväma. Nya saker. Svåra saker. Våga utforska egna tankar och ställningstagande. Välja att vara sårbara. Ta smarta risker. Sträva efter att vara uppriktiga.

Boken utgör ett viktigt bidrag, för medan vi skall bygga en organisation med hög grad av psykologisk trygghet måste vi alla klättra på en stege för att bli mer modiga. Växa som individer, med integritet och i vår profession. Det är energigivande, framåtdanande läsning.

Författaren Jim Detert är professor i företagsekonomi vid Darden School of Business, USA.”

The Long Game (2021)
Dorie Clark
Harvard Business review Press

”Lär dig att kämpa för och försvara ”de vita ytorna” som ger luft i kalendern. Du som ledare måste skapa dem. Det är ditt ansvar. De ger dig tid att tänka, planera, hinna i kapp – och andas. Ingen kommer att ge dig dem. Och du kan aldrig bli en ”long-term-thinker” om du inte tar dig tid att tänka. För att lyckas krävs att kalendern inte blir ett fängelse. Det är vad Dorie Clarks senaste bok The Long Game handlar om.

Omvärlden kräver av oss att saker skall gå snabbt och ge resultat. Samtidigt vet vi att framgång kräver riktning, intensitet och uthållighet under lång tid. Dorie Clark menar att de kortsiktiga behoven ofta biter de långsiktiga målen i rumpan.

Vi måste ha en villighet att lägga ner arbete under en lång tidsrymd trots att det inte finns några garantier för framgång. En förmåga att orka sikta på ett osäkert, rörligt, framtida mål under lång tid. Vi måste ha kraften att tacka nej till kortsiktig framgång om det är på bekostnad av den långsiktiga idén.

Att säga nej blir en ledarskapsskicklighet att bemästra eftersom det även bestämmer vad du kan säga ja till. Det går att öva upp en medvetenhet runt vilken kostnaden av att säga ja till något är i förhållande till den långsiktiga planen. Det är här ”de vita ytorna” i kalendern blir så viktiga. Det är de som ger möjlighet att ta mer medvetna strategiska beslut. Att säga ja eller nej till något. Det här är en pragmatisk självledarskapsbok med stort fokus på tidsaspekten och på mening. Det är skarpt och lärorikt. Författaren Dorie Clark är amerikansk författare och affärsstrateg.”

Winning the right game (2021)
Ron Adner
The MIT Press

”Släpp uppfattningen om väl definierade branscher, tydliga konkurrenter och glasklara samarbetspartners som skapar distinkta tjänster och produkter. Sluta att enbart fokusera på det ni gör och se till vilka värden som skapas för slutkunder i ett affärsekosystem.

Det finns många böcker där författarna slår fast hur metoder, ramverk och strategier med rötterna i industrialismen succesivt blir alltmer irrelevanta. Men dessa författare och böcker erbjuder inte något förslag på lösning. Det gör dock Ron Adner som är professor i företagsekonomi vid Tuck school of business i USA. Han bygger i boken Winning the right game ett ramverk för hur företag skall förhålla sig till och röra sig i affärsekosystem.

Affärsekosystem ses av Ron Adner inte som ett kluster av aktörer som samarbetar. Han beskriver hur de bildas och drivs av idéer och genom att intressen sammanfaller. För Ron är hjärtat i affärsekosystemmodeller värdeerbjudandet vilket är vad som definierar vilka strategier som krävs.

Medan klassisk disruption brukar sägas förändra spelreglerna på en marknad menar Ron att ekosystemdisruption inte enbart skapar ny konkurrens. Det omdefinierar vilka spel som finns samtidigt. Det kan jämföras med att det pågår schack, backgammon och Go på samma bräde, samtidigt.

Här beskrivs hur ledare behöver förstå värdeskapandeprocessen från kundens perspektiv. Samtidigt blir det lika viktigt att förstå och förhålla sig till den stora mängd ömsesidiga beroenden som krävs för att skapa värde.

Det är läsning som utmanar traditionellt tänkande om organisation.”

Peder Söderlind, författare och vd/grundare till SaaS-bolaget Glykol är en van läsare av engelskspråkig ledarskapslitteratur. Varje månad tipsar han Chefstidningens läsare om ”måste-läsning” i ett i princip oöverskådligt flöde. Missa inte det! Den här gången handlar böckerna han valt om vikten av mod i vardagen, långsiktigt tänkande och ett nytt sätt att se på konkurrens.

Läs även

Annons