Bli en hubb!

Nätverk har utvecklats från slutna sällskap till öppna arenor. Var generös med dina kontakter – koppla ihop olika nätverk och bli en mänsklig hubb! Nätverken har allt större betydelse för din karriär.

Är du generös med ditt nätverk? Känner dina vänner varandra, får dina professionella kontakter träffas ibland? I så fall kanske du är en HUBB – högt värderad i USA men inte i Sverige. Det är dags att ändra på vårt nätverkande menar Sebastian Merlöv, vd i Malmö.

Text: Eva Brandsma


Grafit och diamant är uppbyggda av precis samma material, kolatomer. Ändå är de så olika sin hållfasthet. Grafit som används i blyertspennor är skört. Diamant är världens hårdaste material. Anledningen? Jo, kolatomerna är sammanfogade på helt olika sätt. I grafiten ligger kolatomerna i lager, i diamanten sitter de sammanfogade i ett mer komplex system. Styrkan sitter alltså i sammanfogningarna och i strukturen.
Mänskliga nätverk fungerar ungefär likadant. Det är länkarna mellan människorna i nätverken som avgör hur starkt och utvecklande det är. Det menar Nicholas A. Christakis, som är en av författarna till den amerikanska boken ”Connected” där han gör den här jämförelsen mellan organisk kemi och mänskligt relationsbygge.

Sebastian Merlöv, vd på Absalon i Malmö, känner väl igen den starka tilltron på nätverk och hur nätverkandet skiljer sig mellan Sverige och USA. Han skulle vilja gå så långt som att sammankopplandet av nätverk är mycket viktigare för tillväxten och företagandet i Sverige än till exempel sänkta skatter och arbetsgivaravgifter. Sebastian har startat företag i både Sverige och i USA. Anledningen till att man i USA kan komma från ingenstans och växa snabbt är för att man är så frikostig att dela med sig av sina kontakter, är hans erfarenhet.
– Den som kopplar samman personer eller nätverk med varandra har ett väldigt högt värde i USA. Här hemma värderas det inte alls lika högt att vara en hubb.

I Sverige skiljer sig nätverkandet från i USA. Här är det tydligare var ett nätverk börjar och slutar – och vilken position du själv har inom nätverket. Vi söker i högre utsträckning likriktade nätverk. Grupperingarna är väldigt starka och utbytet mellan dessa grupper är litet.
– Problemet med det är att man begränsar sig. Man utvecklas när man hittar bryggorna in i nya branscher, nya områden. Inte genom att stå still på samma plats tillsammans med likar.

Snålheten med att dela kontakter kommer inte av illvilja, det är en vana. Den kommer också ur ett stort ansvarskännande.
– Vi vill inte ta risken att något går fel. Vi kopplar inte bara ihop, vi tar ansvar hur de sammanförda agerar. Det behöver vi ju inte.

Sedan de sociala nätverkens intåg i våra liv håller kulturen även i Sverige på att förändras. De sociala nätverken är bra på att bryta den homogena grupperingen och få oss att komma vidare.
På Facebook och LinkedIn möts människor som inte känner varandra i kommentarsfälten. Det smittar av sig till den riktiga världen.
Trots en ganska snabb kulturförändring befarar Sebastian att det ändå dröjer något decennium innan nätverken öppnas mer i näringslivet.
– Vi har en chefsgeneration kanske i tio år till som nog inte riktigt har tagit detta till sig, där misstänksamheten är stor mot den som inte är likadan. Här måste man fortfarande kvala in för att få plats.
TRE TIPS FÖR ATT VARA EN HUBB:

1. Var aktiv med att korsbefrukta dina egna nätverk. Bli bryggan mel
lan dem, men ta inte ansvar för resultatet.
2. Svara ja om du får frågan om du känner någon som kan!
3. Fråga dig varför du har nätverk.
– I det professionella nätverket är du med av affärsmässiga skäl. När du känner att nätverket inte ger dig något längre – hoppa av! De nätverken ska främja din karriär eller din affär. Var inte känslomässigt bunden till de nätverken. Byt nätverk när du byter karriär.
– De sociala nätverken med vänner och familj ska man vårda. De kan man inte lämna på samma sätt, där ska man snarare anstränga sig för att finnas kvar även när det kärvar.
– Ibland går de här båda nätverken ihop. Var klar själv med var du står.


//slut text///


Fotnot: En nätverkshubb är dosan som kopplar ihop alla olika sladdar till din dator. Utan hubben fungerar inte alla funktionerna i datorn.

Läs även

Annons