Bland goda vänner

Kollegan och alla de andra 14 miljoner vännerna på Facebook på blev uppmanade av Barack Obama att söka jobb i Vita huset. En rekrytering i tiden.

Min kollega visar stolt upp en skärmdump som han har sparat. Självaste Barack Obama har uppmanat honom att skicka in sitt cv till Vita Huset. "Vill du jobba med mig?" löd frågan. Kollegan kände sig stolt och utvald. Lika utvald som alla de andra miljontals personer som också är vän med Barack Obama på Facebook. Hur många ansökningar som Vita Huset verkligen fick in, och hur många av dem som sedan fick jobba med den då nyvalda amerikanska presidenten vet jag inte. Men nya grepp för rekrytering är en trend och en överlevnadsstrategi för många.

Å ena sidan talar vi om arbetskraftsbrist, å andra sidan släpper vi fortfarande inte in folk som har efternamn som klingar främmande. Rekrytering kan både liknas vid en huggsexa på rätt kompetenser och ett letande av guldkorn i en annars jämngrå massa, bestående av en aldrig sinande ström av nya aspiranter. Det beror helt och hållet på vilken bransch vi talar om.
Professionell rekrytering är livsviktig för arbetsgivarna. HR kan rekrytering. HR har därmed en allt viktigare position. Bara de kloka förstår det. För vi vet att felrekryteringar kostar väldigt mycket pengar. Till felrekrytering tycker jag att vi kan räkna alla de rekryteringar som görs utan större reflektion över vare sig mångfald eller jämställdhet.

I vårt förra nummer skrev vi en artikel om åldersdiskriminering. Vi vill bara förtydliga att den som är ansluten till ett fackförbund ska vända sig dit med frågor som rör åldersdiskriminering, inte till DO direkt.

Läs även

Annons