Bättre möten om du ”flippar” dem

Allt fler chefer vågar ha flippade möten. Enligt styrelseproffset Pär Lager kan resultatet bli effektivare möten som snabbare kommer till beslut.

Uttrycket flippade möten kommer från skolans värld. Flippade klassrum handlar om att läraren på olika sätt förbereder eleverna inför lektionen genom att spela in en introduktion som eleverna ska gå igenom före lektionen. Läxan kommer innan lektionen, i stället för efter. Det är det som är själva flippen.

Flippade möten går till på samma sätt. Pär Lager är styrelseproffs och har skrivit en bok om den nya mötesformen.

– Jag har jobbat med utbildning i nästan hela mitt liv. Flippat klassrum är en av de pedagogiska innovationer som har varit mest värdeskapande för våra kursdeltagare och studerande, säger Pär Lager, författare till ledarskapsböcker och styrelseproffs.

Han menar att samma strategi också kan användas i styrelserum, ledningsgrupper, på avdelningsmöten, projektmöten och vid återkoppling.

Själv har han erfarenhet från möten där det fattas stora, strategiska beslut i komplexa frågor. Sedan han började mejla ut beslutsunderlag i form av egengjorda filmer, där han håller en presentation på samma sätt som han annars skulle gjort under mötet, har mötena blivit mer effektiva och det har blivit lättare att komma fram till beslut.

– När man väl sitter tio personer i ett möte ska inte mötesdeltagarna för första gången få se en modell, en idé eller ett beslutsunderlag, för att på samma möte ta till sig det där som de aldrig har sett och dessutom komma med bra input. Det finns ingen människa som klarar det, säger han.

 

Text: Karin Pettersson 

Läs även

Annons