Attraktiva arbetsgivare

Våra prioriteringar tycks förändras när vi får barn. Men det räcker med att blicka bakåt för att förstå att fler aspekter styr. Beter sig dagens trettioåringar likadant som 50-talets trettioåringar på jobbet?

Det är populärt att tala employer branding – begreppet som handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare för potentiella medarbetare och att se till att de befintliga är stolta ambassadörer för och bärare av varumärket.
En kund sa till mig en gång: det snackas alltid om att unga skulle vara så speciella. Men vänta bara tills de är 35 år och har småbarn – då är det exakt samma värderingar och prioriteringar som kommer att styra dem. Lite ligger det kanske i detta påstående. Våra prioriteringar tycks förändras när vi får barn. Men det räcker med att blicka bakåt för att förstå att fler aspekter styr. Beter sig dagens trettioåringar likadant som 50-talets trettioåringar på jobbet? Nej naturligtvis inte. De har vuxit upp i en annan kontext. De ställer helt andra krav på flexibilitet, teknik, lyhördhet i ledarskapet. De accepterar inte den hierarki som präglade femtiotalets arbetsliv. De har ofta inte ens skaffat barn.
Olika generationer tar alltså med sig olika erfarenheter in i arbetslivet och deras värderingar skiljer sig ofta sinsemellan. De sena sjuttiotalisterna drömde om en framtid med många valmöjligheter och stor personlig frihet. Detta har de sedan försökt förverkliga i arbetslivet. De har väntat med att skaffa barn. De har rest mycket och etablerat sig relativt sent på arbetsmarknaden. Drömmarna bland dagens unga ser delvis annorlunda ut. De drömmer mer om familjelivet och intresset för att flytta utomlands har minskat. Kanske kommer de att skaffa barn tidigare. Det kommer att prägla deras värderingar i arbetslivet.
När företag jobbar med employer branding glömmer de ofta det större omvärldsperspektivet. Man gör en analys av hur medarbetarna upplever sin situation idag. Ibland tittar man även på de som idag studerar på den utbildning som man oftast rekryterar från. Det här är förstås bra saker att undersöka. Men medan man undersöker den egna organisationen, branschen och studenterna så glömmer man de stora omvärldstrenderna, de som kommer att utgöra kontexten som unga växer upp i om tio år. Man ser inte heller till värderingsförändringarna bland människor generellt, i Sverige och i världen. För att bli den mest attraktiva arbetsgivaren och fortsätta att vara det framöver gäller det att förstå att omvärlden och framtiden spelar roll.

Sofia Rasmussen

Läs även

Annons