Arbete viktigare än börskurs

Löpsedlarna skriker ut "så mycket har du förlorat på börsraset." I ekonominyheter rapporteras vad börsen stänger på. Men hur väsentligt är detta för dig som privatperson? Hur påverkar egentligen finanskrisen din ekonomi?


Löpsedlarna skriker ut ”så mycket har du förlorat på börsraset.” I ekonominyheter rapporteras vad börsen stänger på. Men hur väsentligt är detta för dig som privatperson? Hur påverkar egentligen finanskrisen din ekonomi?


Text: Åsa OhlssonYlva Yngveson, Swedbanks privatekonom kan bli lite trött på den ensidiga rapporteringen.
– Det saknas ett viktigt perspektiv om vad som verkligen händer när börsen sjunker, säger hon.
– Och det är att efterfrågan i omvärlden beräknas sjunka, vilket i sin tur gör att produktionen, det vill säga utbudet, måste minska. Det betyder att arbetsmarknaden blir knackigare.

Det viktigaste för de flesta är alltså att arbetsmarknaden riskerar att bli sämre. Något att tänka på då är att vara rädd om ditt arbete – att vårda det väl genom att göra ett gott jobb. Och kanske är det inte rätt läge att byta jobb, eftersom du som nyanställd kan ligga sämre till vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
Men Ylva Yngveson poängterar också att det är hög tid att se över sitt skyddsnät om man skulle bli av med jobbet. Är du till exempel med i en a-kassa? Ger medlemskap i ditt fackförbund ett extra skydd? Har du tecknat egen en inkomstförsäkring som ger dig mer pengar utöver vad a-kassan ger? Många chefer väljer att stå utanför a-kassan, men chefer påverkas också i hög grad av omorganisationer och nedskärningar.
Överhuvudtaget kan du betrakta en krissituation i omvärlden som ett bra tillfälle att se över om din egen ekonomi är i balans – ett tillfälle att se över inkomst- och utgiftssidan. Om du skulle bli av med ditt jobb, har du då råd med dina fasta kostnader? Du kan till exempel teckna ett så kallat betalskydd, som är en ganska ny typ av bolåneförsäkring, när du tar ett lån.
– Om det är något positivt med en finanskris så är det att räntan på lån troligen kommer att bli lägre än annars. Detta eftersom räntan är en variabel i penningpolitiken, alltså ett sätt att stimulera ekonomin. Genom att sänka, eller inte höja räntan förbättras förutsättningarna för privatpersoners konsumtion och företagens investeringar vilket är ett sätt att få fart på ekonomin.
Men att börsen faller då? Hur viktigt är det för privatpersoner?
– Det är viktigt om du har sparpengar som du ska komma åt snart. Man bör tänka över när man ska använda pengar som sparas till exempel i aktiefonder och omkring fem år innan de ska användas säkerställa den värdestegring man fått och börja gå över till mindre riskfyllda placeringar. Det är ju inte när börsen har börjat falla som du ska fundera över vad du borde ha gjort.
– Här kan vi banker bli bättre på att ge råd om hur man går ur ett sparande. Vi är väldigt måna om information för att påbörja ett sparande men inte alltid lika bra i andra änden.


 

Läs även

Annons