Är det omoraliskt med en kvarts miljon i månadslön?

Har skyhöga vd-löner något med moral att göra? Vi har pratat moralfilosofi med Alexander Andersson som just skrivit en avhandling om vd-löner.

Alexander Andersson, doktorand vid Göteborgs universitet

Foto/illustration: pressbild Göteborgs universitet / Getty Images

”Ingen är värd 270 000 i lön.”

Det skrev en ledarskribent på Aftonbladet nyligen, när det kommit fram att en sjukhusdirektör i Stockholm fått löneförhöjning under pandemin och nu alltså drar in drygt en kvarts miljon i månaden.

Så ­– hur mycket är en människa värd? Eller, för att snäva in frågeställningen något: Hur mycket är en vd värd? Ledarskribenten ger inget svar på frågan och det gör inte heller filosofen Alexander Andersson på Göteborgs universitet, men efter en moralfilosofisk doktorsavhandling i ämnet kan han i alla fall konstatera en sak:

– Det är svårt att moraliskt berättiga de extremt höga vd-löner som vi ser idag.

I sin avhandling går han igenom några vanliga argument för saftiga ersättningar och utvärderar dem.

Det är svårt att moraliskt berättiga de extremt höga vd-löner som vi ser idag.

Alexander Andersson

Ett vanligt argument är att cheferna helt enkelt förtjänar sina pengar: dels på grund av vad de bidrar med till organisationen och samhället, dels för den höga grad av stress och press som de utsätter sig för.

Men, invänder Alexander Andersson: utsätter sig inte också en massa andra yrkeskategorier för detta, som sjukvårdpersonal och lärare, till exempel, utan att de tjänar 270 000 i månaden? Och bidrar inte de?

Läs också: Missarna du inte vill göra vid lönesamtalet

– De har ju nästan en mer direkt påverkan på samhället än vad en vd på ett investmentbolag har. Om inte annat är det svårt att jämföra. Det här att ”bidra” är väldigt luddigt.

Ett annat vanligt argument är att mycket pengar ska fungera som incitament – sedelpressen ska alltså uppmuntra vd:arna till att göra ett bättre jobb. Här är problemet empirin. Forskning visar inget entydigt positivt samband mellan vd:ns lön och framgång för företaget. Vissa resultat tyder snarare på motsatsen.

Ett exempel har vi från finanskrisen, där, enligt många, ett kortsiktigt tänkande prioriterades framför en hållbar affärsmodell i syfte att uppfylla kriterierna för bonusar.

– Faran är att personen i fråga bara fokuserar på just det som den får ersättning för. Det behöver inte vara dåligt i sig, men eftersom vd–rollen är komplex kan det här tunnelseendet skapa problem i långa loppet.

Det här med att ”bidra” är väldigt luddigt.

Alexander Andersson

Ett ytterligare, marknadsliberalt argument hävdar att bara löneförhandlingen mellan styrelsen och vd:n är rättvis spelar det ingen roll hur hög ersättningen blir, så länge båda parterna är fullt informerade och i någon mening oberoende av varandra.

Inte heller det köper Alexander Andersson. Han menar nämligen att det finns en ”informationsasymmetri” mellan vd och styrelse, där vd:n är på företaget varje dag medan styrelsen kanske träffas ett par gånger per år.

– Vd:n är den som ger information till styrelsen om hur väl företaget mår och hur bra det kan gå inför nästa år eller kvartal. Från vd:s perspektiv är det rimligt att sätta så låga krav på sig själv som möjligt och få ut så mycket för det som möjligt. Så om vd:n inte måste berätta hela sanningen har han eller hon ingen anledning att göra det.

Sett från andra hållet finns det få skäl för en styrelsemedlem att strama åt inkomsten för vd:n. Om man krånglar finns ytterst risken att man blir sparkad från styrelsen. Om man dessutom inte har särskilt mycket innehav i företaget blir saken ännu mer oproblematisk – då är det ju inte ens de egna pengarna man gamblar bort.

Jag tror att alla egentligen vill ha ett rättvist samhälle, och goda grunder för att göra på ett visst sätt.

Alexander Andersson

Läs hela avhandlingen här

Giving Executives Their Due: Just Pay, Desert, and Equality är Alexander Anderssons doktorsavhandling i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.

Han undersöker och utvärderar de vanligaste argumenten i diskussionen kring vd:ars löner, en diskussion som fick nytt bränsle under finanskrisen och sedan dess varit livaktig.

Okej, så om de moraliska argumenten för svindlande höga löner inte håller – ska vi då alla tjäna lika mycket? Nej, säger Alexander Andersson. Det går emot de flesta människors intuition. Det är heller ingenting som moralfilosofer brukar förorda. Exakt hur stora skillnaderna ska vara är dock svårt att svara på.

– Vad är en rättvis lön? Just nu är det en öppen fråga. Men jag tror att alla egentligen vill ha ett rättvist samhälle, och goda grunder för att göra på ett visst sätt.

För att hitta dessa goda grundar måste vi ta ställning till både moral och empiri och göra grovjobbet, menar Alexander Andersson. Hur hög ersättning kan vi utlova utan att vd:ns motivation fördärvas? Och hur kan vi sätta upp löneförhandlingar mellan direktör och styrelse så att den blir så rättvis och opartisk som möjligt?

– Vi moralfilosofer är duktiga på att förklara vad som gör någonting orättvist. Sedan är vi ännu duktigare på att skapa ytterligare frågor, konstaterar han.

Läs även

Annons