Är chefsdagar & galor borta för gott?

Hur ser egentligen framtiden ut för alla inspirationsdagar, galor och konferenser som arbetsgivare skickat sina chefer till? Vi spanar på en eventbransch i fritt fall.

 

Årets HR-dagar - som avslutades igår - var en helt digital historia. Både föreläsningar och gala. Det handlar naturligtvis om pandemin – men är också ett tidens tecken. Att skicka chefer med flygplan till Stockholm för att gå på gala, delta i en konferens eller lyssna på en inspirationsföreläsning, har varit ett vanligt fenomen i svenskt arbetsliv. En hel bransch har levt gott på hotellnätter, middagspaket och föreläsningar med tillhörande bokförsäljning. Men det har tagit mycket tid i anspråk för cheferna och det har kostat pengar samtidigt som vinsterna inte alltid varit mätbara. Så det som tidigare kändes som en självklarhet för många företag och organisationer, kommer kanske aldrig mer att göra det.

Så tänker i alla fall Lena Bjurner, vd och generalsekreterare för Sveriges HR Förening.

– Redan innan allt det här hade jag börjat fundera kring fenomenet med stora traditionella events. Under mina år som HR-direktör gick jag själv sällan på sådant på grund av att tiden helt enkelt inte räckte till, säger hon.

Personligen tror hon att vi får se mindre av den här typen av evenemang i framtiden, och det gäller nog även för Sveriges HR Förening. 

– Jag tror att många kommer att gå mer mot digitalt, beroende på hur eventet ser ut. Tillgänglighetsaspekten i det digitala ger ju fler möjligheten att delta, oavsett var i landet man befinner sig, säger hon.

För behovet av förkovring för HR och ledare har inte minskat. Tvärtom, menar hon.

– En uppgradering av kunskap är viktigare än någonsin, det är jag övertygad om. Men jag tror kanske inte att det begränsas till att åka på kurs eller gå på en föreläsning. Jag tror på nya former av lärande. Mer av att ta till sig fakta digitalt och att lära och testa tillsammans i mindre sammanhang, mer i form av webinarier av olika slag. 

Hon tror också att konkurrensen kring föreläsningar och inspiration kommer att hårdna. 

– Men oavsett hur formen för framtidens event och möten ser ut så kommer det att vara höga krav på själva innehållet. Relevant innehåll av högsta klass är det som kommer att överleva. 

***

Mats Alvesson, professor vid Ekonomihögskolan i Lund, håller till stor del med om detta. Han har forskat kring hur företag organiserar arbete och ledarskap samt frånvaron av kritisk reflektion i organisationer. Flera av hans böcker pekar på brister inom management och han ligger bakom begrepp somfunktionell dumhet, ett begrepp för människors tendens att foga sig istället för att ifrågasätta. 

– Det finns ett stort utbud av före detta idrottare, äventyrare och gamla politiker som föreläser för svenska chefer. Det kan vara mycket trevliga personer och roliga föreläsningar. Men det är inte säkert att det ger så mycket. Min gissning är att det inte gör det, även om kundnöjdheten säkert är hög. Men det är kanske inte det bästa mätverktyget.

Mats Alvesson ser ett intellektuellt underskott hos ledare både i Sverige och i andra länder och föreslår ett alternativ som han tror både skattebetalare och aktieägare skulle tycka var bättre.

– Cheferna kanske kunde lägga mer tid på att läsa böcker i stället. Köp in lite bra litteratur, diskutera och reflektera på djupet kring ämnet, i stället för att delta i jippobetonade chefsgalor, säger han. 

***

En person som har reflekterat mycket kring framtiden för stora publika events, är Sylvia Nylin, vd för Svenska Möten, en stor spelare i konferensbranschen. En bransch som onekligen tagit flera års skutt framåt i digitalisering i och med coronarestriktionerna. Men att stenen redan var satt i rullning har hon haft på känn ett tag.

– Det som händer nu är att vi har tvingats in i ett digitalt beteende eftersom vi inte vågar och får träffas. Alla som arrangerar konferenser eller större publika events till hösten erbjuder ett digitalt alternativ. Utifrån ett demokratiskt perspektiv kan det här vara mycket positivt. Många chefer får aldrig chansen att delta i påkostade konferenser i Stockholm. Nu kan arrangörerna nå ut till helt nya målgrupper som kan delta oavsett var de bor. Det jag tror att vi kommer få se mer av är hybridlösningar där ett fysiskt deltagande har ett pris och ett digitalt ett annat, säger hon. 

En annan typ av chefskonferenser är de interna chefsmötena. De lär enligt Sylvia Nylin genomgå en liknande utveckling. 

– Helst vill man nog träffas fysiskt om man samlar chefer i en stor organisation. Men jag tror att man per default kommer att börja erbjuda digitala alternativ. Vi börjar också se så kallade hub-möten där chefer i olika regioner kan samlas och så kopplar man ihop regionerna digitalt. Det här kan också kopplas till företagens hållbarhetsarbete, där onödiga resor kan komma att minska. 

Hur tror du att branschen påverkas av detta?

– Det väntar en stor omstrukturering. För konferensanläggningarna blir marknaden tuffare. De som lyckas bäst med relevant paketering kommer att överleva, andra kan slås ut. Det är inget nytt för branschen – den har aldrig kommit upp i samma nivå som tidigare efter en lågkonjunktur, den stora skillnaden nu är att tappet kommer att bli ännu större, tror jag. 

Varför tror du det?

– Det är flera anledningar. Arbetslivets trender speglar hur vi möts. Förr var det kurser och kickoffer. Sen blev det konferenser och föreläsningar. De stora management-trenderna nu handlar om självledarskap och distansarbete. Det kommer att få genomslag både i hur vi möts men även i vilka kontorslösningar som företagen väljer. 

– En annan anledning är ändrade resvanor. Arbetsgivarna kommer att minimera onödiga flygresor. Det handlar både om klimatmässig hållbarhet och hållbarhet i form av bättre balans i livet för de anställda. Det här bör påverka affärshotell och konferensanläggningar eftersom affärsresandet ofta är kopplat konferensresor. 

Och för en aktör som Svenska Möten, hur ser framtiden ut?

– Det digitala beteendet är här för att stanna, vi behöver följa med i den utvecklingen. En direkt konsekvens av coronakrisen är att vi har tvingats säga upp många medarbetare och vi jobbar alla på distans. Under nästa år kommer vi att flytta och just nu leker vi med tanken om vi behöver ett traditionellt kontor. Jag säger inte att vi kommer att gå så långt, men egentligen har vi främst behov av lokaler för ett antal möten i veckan – behöver vi verkligen ett kontor där vi sitter på plats och arbetar? Det är ett intressant tankeexperiment och en fråga som jag tror många ställer sig just nu.

 

 

Mötesexperten Sylvia Nylins spaningar:

• Digitala alternativ till publika events har snabbt blivit en självklarhet. Många stora konferenser och galor kommer att bli digitala framöver. 

• Vi kommer att se hybridformer för konferenser växa fram. En biljett för att delta fysiskt och en billigare biljett för att delta digitalt. 

• Så kallade hub-möten lär bli vanligare vid till exempel interna chefskonferenser på stora företag med verksamhet över hela landet. Då kan cheferna samlas på ett par olika platser i landet, som sedan kopplas ihop digitalt.

• Lågkonjunktur, nya arbetsformer och ändrad syn på affärsresande lär förändra konferensbranschen i grunden.

 

 

Text: Per Cornell 

 

Läs även

Annons