”Snabb kompetenshöjning om AI är avgörande för framgång”

Du vet att du borde ta dig an det här med AI... Men var börjar man? Och hur hanterar man oro bland medarbetarna?

Emma Thorp, vd för Publicis Groupe i Sverige och Danmark.

Foto: pressbild

Vid det här laget har flera undersökningar visat att svenska chefer är försiktigt tveksamma till AI-utvecklingen. De tvekar. Väntar och ser.

Samtidigt som medarbetare i flera branscher oroar sig för att deras jobb ska försvinna.

– Jag tror att många svenska företagsledare har fokuserat mer på risker än möjligheter och därmed halkat efter, säger Emma Thorp, vd för Publicis Groupe i Sverige och Danmark.

Publicis Groupe är en global kommunikationskoncern. De var tidigt ute och satsade på AI redan 2018. Idag är AI en naturlig del av deras arbetsprocesser. Medarbetarna arbetar med generativ AI i mängder av verktyg, i säkra sandboxade versioner. Som kommunikationsbyrå har de hjälp av AI när det kommer till text, bild, översättning och prediktiva analyser. Generativ AI tar fram skisser och sammanfattar transkriberade mötesanteckningar, mycket av det enklare och mer repetitiva arbetet har automatiserats.

– Det som kan automatiseras kommer att automatiseras, säger Emma Thorp.

– Min bild är att vi människor kommer att fokusera mer på det strategiska och kreativa tänkandet framåt, med hjälp av AI som bollplank, och mindre på planering och produktion, som kommer att göras med hjälp av AI-verktyg. Med andra ord, mer tänka och skapa och mindre göra framöver.

Exakt vad man kan använda AI till är såklart olika i olika branscher, så hur ska man egentligen tänka för att komma i gång?

 

AI kommer att hjälpa oss att ta beslut baserat på snabb tolkning av stora mängder data men att kunna läsa ”mellan raderna” och tolka signaler och dynamik mellan människor - där har vi människor en klar fördel mot AI.

Emma Thorp

Saker du kan göra med dina medarbetare

Snabb kompetenshöjning är avgörande för framgång. Här är några saker som Emma Thorp och Publicis Groupe gör för att öka medvetenheten om AI:s roll.

AI-bootcamp:

”Vi har använt både interna och externa föreläsare för att utbilda i olika AI-verktyg. Vi går igenom skillnader mellan olika verktyg, vilka som är bäst på vad och fokuserar hela tiden på möjligheter. Vi har även bjudit in kunder till AI-bootcamps, det har varit mycket uppskattat.”

Promptskola:

”Hur bra du är på att prompta (ge direktiv till AI) är avgörande för resultatet. Här finns det många utbildningar och tips att ta del av och så behöver man träna!

Inspiration på Teams:

”Vi har en intern Teamskanal där vi delar AI-hacks och inspiration, tips, tricks, artiklar och nyheter kring utveckling och verktyg. Den går varm dagligen och är mycket uppskattad”

”Gissa prompten!”

Bra grej till nästa aw? Visa en bild – hur har man promptat för att få fram just den här bilden? Närmast vinner!

Emma Thorp har några råd:

Börja med att fundera på vilka repetitiva uppgifter din verksamhet ägnar sig åt, uppgifter som borde kunna automatiseras.

Tänk på tiden! Den är ju alltid en bristvara. Vad är det vi lägger alldeles för mycket tid på, kan det automatiseras? Vad kan jag då i stället lägga min tid på? Skapa nya produkter? Hitta nya kunder? AI kan ge stora produktivitetsökningar.

Läs på! Det finns mängder av artiklar, utbildningar och inspiration. Ta dig tiden, du kommer att kunna ta värdefulla utvecklingskliv snabbt.

Testa och lär! Experimentera med AI-verktyg och utforska hur AI kan förbättra arbetsprocesser och det dagliga arbetet. Inkludera alla anställda, inte bara en dedikerad task force, och dela kunskap löpande med varandra.

Men hur får man medarbetarna med sig på resan? Medarbetare som kanske till och med är rädda att AI ska ta deras jobb?

– Hur man kommunicerar runt AI är jätteviktigt, så även att lyssna in och förstå vad det är medarbetarna är oroliga för.

– På Publicis pratar vi om AI med fokus på möjligheter och på ett väldigt enkelt sätt, hela tiden kopplat till hur det funkar rent praktiskt och värdet för våra kunder och oss som organisation, säger Emma Thorp.

Själv ser hon inte personalminskningar som en första konsekvens av AI:s intåg.

– Snarare att vi på kort sikt kommer att kunna öka produktiviteten kraftigt och göra nya saker, vi kommer att jobba smartare. Men jag tror inte att vi kommer att se stor tillväxt i personal på längre sikt, säger hon.

Något som det inte pratas så mycket om men som Emma Thorp tror blir viktigt framåt, inte minst hos ledare, är s.k. ”mellanmänsklig” intelligens. Det är nämligen inte AI bra på – än.

– Mellanmänsklig intelligens handlar om att kunna läsa människor, rum och situationer. AI kommer att hjälpa oss att ta beslut baserat på snabb tolkning av stora mängder data men att kunna läsa ”mellan raderna” och tolka signaler och dynamik mellan människor – där har vi människor en klar fördel mot AI.

Att nu satsa på snabb kompetenshöjning är avgörande för framgång, menar Emma Thorp.

– Det handlar om att framtidssäkra alla anställda och oss som bolag. Vi storsatsar på internutbildningar och uppmuntrar alla anställda att experimentera med AI-verktyg och utforska hur AI kan förbättra deras arbetsprocesser och det dagliga arbetet. För oss har det varit viktigt att inkludera alla, inte bara en dedikerad task force. Och att göra det kul! Att fokusera på möjligheter och se AI som en ny superkraft. Under 2024 kommer även alla våra anställda att få kunskaps- och effektivitetsmål kopplade till AI.

Läs även

Annons