Simulator ska hjälpa chefer att klara omställning

Nya klimatlagar, blixtsnabb teknologisk utveckling och en strid ström av trender som sveper förbi. Hur snabbt klarar du att växla spår och ta ditt företag i en ny riktning?

Emelie Lindén, Sverigechef på företaget BTS.

Illustration: Getty Images / pressbild

I dag behöver företag bygga strategi och beredskap utifrån flera olika tänkbara scenarier. Här kan simuleringar och Future Back Thinking, vara ett bra verktyg. AI kan användas för att snabbare kunna ”förutspå framtiden”. Det menar Emelie Lindén, Sverigechef på företaget BTS.

– Vi måste vänja oss vid att på kort varsel klara att sadla om, utmana vårt nuvarande ledarskap och beslutsfattande och få organisationen att jobba på nya sätt.

Syftet med simuleringarna är att förstå vilka konsekvenser olika beslut har på olika variabler i framtiden.

Emelie Lindén menar att det är lätt att fastna och inte komma vidare i den processen. 

– Riktningen är kanske tydlig men inte exakt hur omställningen ska ske. 

De flesta företag idag står inför skiften som innebär en stor förändring för många olika delar av organisationen. Det kan vara att gå från att sälja produkter till att sälja nya innovativa tekniska lösningar tillsammans med produkten inklusive rådgivning. Ett annat exempel kan vara att bli mer hållbar i hela värdekedjan. 

– Det finns behov av att se olika vägval, och förstå vad de olika valen innebär i praktiken. 

Den tid vi lever i kräver beredskap på förändringar och förflyttningar. Det går fort och det blir hela tiden svårare för företag att göra en långsiktig plan. 

– I dag är det knappt möjligt att se 10 år framåt i tiden, som man kunnat tidigare, säger Emelie Lindén.

I dag är det knappt möjligt att se 10 år framåt i tiden, som man kunnat tidigare.

Emelie Lindén

Många organisationer har haft fokus på att ställa om till korttidsplanering men fler och fler ställer om för att använda Future-Back Thinking, att vara förberedd på olika scenarier och vara redo beroende på hur omvärlden och företaget utvecklas. AI kan användas till att förstå trender, hur de hänger ihop och påverkar varandra.

Hur går det till?

– Vi sätter oss in i detalj i affärsmodell, ekonomi och kundsegment. Vi tittar på risker och möjligheter. Med hjälp av data och AI bygger vi sedan scenarier som kan testas i en simulering som ger svar på utfall under olika antaganden.

Som stöd i analysen av scenarierna och antagandena tas en chatbot fram som promptas för att ge input. Det blir en som en extra medarbetare, som har tillgång till all den kunskapen och kan bidra med analys och perspektiv.

Många är oroliga för att användandet av AI ska få negativa konsekvenser, det handlar bland annat om att fördomar byggs in, och att integritet riskerar att kränkas, vad tänker du om det?

– Det finns förstås risker med att använda AI och man ska inte helt förlita sig på genererade resultat utan använda det som stöd i arbetet. Att använda en chatbot som en ”kollega” som är med och diskuterar får fart på tankar och hjälper till att tänka på nya sätt.

Läs även

Annons