Fem råd till chefer: Så låter du AI göra jobbet – och frigör tid till annat

Kan AI hjälpa oss att få tid över till annat? Kanske till och med få oss att må bättre? Här är fem tips på hur du kommer i gång.

Lina Ylander, vd på konsultbolaget me+

Foto: privat

AI-teknik kan sköta allt fler administrativa uppgifter på våra arbetsplatser, kanske är det dags att ta AI till hjälp för att frigöra tid för ledarskap, strategi och samarbete?

Lina Ylander, vd på konsultbolaget me+, har i många år stöttat ledare och organisationer att bli mer tidseffektiva och få en bättre balans i vardagen. Idag råder hon chefer att komma igång med AI för att frigöra tid till annat.

– AI ökar inte bara effektiviteten. Det kan också bli ett värdefullt verktyg för att skapa friskare arbetsplatser där den mänskliga hållbarheten står i fokus, menar hon.

Chefstidningen bad Lina Ylander om råd, hur kommer man i gång med AI som ett verktyg för att frigöra tid för medarbetare och chefer?

Det kan bli ett värdefullt verktyg för att skapa friskare arbetsplatser där den mänskliga hållbarheten står i fokus.

Lina Ylander

Här är hennes fem bästa råd:

1. Börja med en nulägesanalys där ni kartlägger behoven. Ett bra första steg är en workshop där ni diskuterar sådant som: vilka repetitiva uppgifter slukar tid för medarbetarna och skapar stress i vardagen? Vad lägger VD och ledning sin tid på – och hur mycket av deras uppgifter kräver egentligen inte deras specifika kompetens, utan hade kunnat delegeras/ automatiseras?

2. Låt de som är experter på struktur och process – som HR, ekonomi och andra supportfunktioner – hjälpa till att identifiera vilka processer som skulle kunna automatiseras och var AI-verktygen kan göra störst skillnad. Det kan till exempel vara uppgifter som rör dokumentation, kalenderhantering och compliance/rapportering.

3. Undersök vilka tekniska verktyg som finns och gör en “wish list”. Hör exempelvis runt i ditt nätverk vad andra använder och fundera på vilken teknik som branschledare inom ert segment nyttjar.

4. Sätt en ambition för hur medarbetarna ska få mindre att göra med AI-verktygen – på riktigt! Målet bör vara att fler medarbetare ska känna sig nöjda med sin arbetsbelastning samtidigt som effektiviteten förbättras – eller åtminstone upprätthålls. Använd KPIer som kopplar samman effektivitet och välmående och följ upp resultaten kontinuerligt. Om ni märker att effektiviteten ökar men anställdas välmående inte gör det så har ni inte utnyttjat tekniken på bästa sätt och det kan vara dags att tänka om.

5. Och till sist, det kanske viktigaste – var inte rädd för att testa! Ni behöver inte anställa en särskild AI-chef för att dra nytta av tekniken. De AI-verktyg som utvecklas idag byggs inte för techspecialister utan för administratörer. Ta en process i taget och gå vidare till nästa när ni börjar se effekt. Det viktigaste är att komma igång!

Läs även

Annons